e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Most - historie a památky

region: Mostecko, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

Oblast pod vrchem Hněvín byla osídlena už v dobách mladší doby kamenné. Pojem 'most Hněvin', který spojoval dva břehy řeky Bíliny, se poprvé objevuje v roce 1040 v Kosmově Kronice české. Pod vrchem Hněvínem tehdy existovala osada, která byla křižovatkou obchodních cest. Právě Hněva z rodu Hrabišiců měl být zakladatelem tvrze, která tyto cesty měla bránit. Kamenný hrad vyrostl na kopci za vlády krále Václava I. v letech 1238 až 1248. Most se stává správním střediskem bílinské župy, jenž střeží hranici a obchodní cesty. Již na konci 13. století je Most bohatým královským městem se třemi náměstími, řadou měšťanských domů, kláštery, špitálem a mincovnou. Za vlády Lucemburků se Most stává zástavou pro míšeňská markrabata a v době husitských válek bojuje proti husitům a utkává se i s Janem Žižkou z Trocnova, který však mostecký hrad nedobyl. Za vlády Jiřího z Poděbrad se Most opět vrací k České koruně.

Most - historie a památkyAčkoliv těžba nerostů začala v Krušných horách, mělo to vliv i na samotné město Most, které se stává obchodním centrem, zásobujícím horské obce. Rozvoj města však poznamenal mohutný požár z roku 1515, který Most prakticky celý zničil. Vzestupu Mostu nebyli nakloněni ani Habsburkové, a tak upadal i jeho politický význam. Tragické následky mělo i 17. století a pustošivá třicetiletá válka, neboť město Most mělo strategické postavení. Přes město se tak přehnala všechna vojska a to se vylidnilo. Po válce pak císař Ferdinand III. na žádost Mostečanů zbořil kamenný hrad Hněvín, aby už se nikdy nemohl stát válečným cílem. Přesto se město vzpamatovávalo z válečných ztrát velmi dlouho a pomohla mu až těžba uhlí. Právo těžit na území Mostecka uhlí získal Mostečan Jan Weidlich již v roce 1613, ovšem rozmach těžby nastává až ve druhé polovině 19. století. V roce 1870 byla zprovozněna železniční trať mezi Ústím nad Labem a Chomutovem a tehdy se Most stává průmyslovým střediskem a centrem uhelné pánve. V době ekonomického rozmachu města na začátku 20. století vyrostl na kopci Hněvín v místech, kde kdysi stávala tvrz, hrad Hněvín jako výletní místo pro obyvatele města.

Uhlí se však nakonec stalo královskému městu Most osudným. V roce 1962 rozhodla Komunistická strana Československa o likvidaci města, pod nímž leželo sto milionů tun uhlí. Prakticky jedinou větší památkou, kterou se podařilo zachránit, byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pod vrchem Hněvínem pak zůstala zachována jedna z mladších čtvrtí historického města s vilami, kasárenským areálem, gymnáziem a budovou, v níž v současné době sídlí mostecké muzeum. Nové město Most se začalo budovat na opačném břehu řeky Bíliny, než původní královské.

Památky

Most - historie a památkyHrad Hněvín

Mostu dominuje vrch Hněvín se stejnojmenným hradem, který je oblíbeným výletním místem turistů i obyvatel města. 

Přesunutý kostel

Druhou významnou dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, obklopený malý parčíkem s vodní nádrží. Významná pozdně gotická památka proslula zejména svým stěhováním v 60. letech, takže se stala prakticky jedinou upomínkou na historické město. Je možné vystoupat na věž kostela a prohlédnout si v suterénu Galerii výtvarného umění.

V těsném sousedství děkanského kostela stojí špitál a kostelík svatého Ducha z doby kolem roku 1380. Bývalý špitál v současné době slouží jako restaurace a sídlo Státní galerie výtvarného umění. V blízkosti děkanského chrámu stojí i další památky, zachráněné ze zbořeného královského města. Patří k nim sousoší svatého Jana Nepomuckého s plastikami českých patronů od J. A. Dietze a Morový sloup od Petra z Toscany.

Mostecký hřbitov

Tam lze najít další památky ze zmizelých obcí - tzv. odpočívací kámen z Libkovic s letopočtem 1612, sochu svatého Prokopa ze Saběnic, sochu svatého Jana Nepomuckého ze Židovic a sousoší svaté Anny z Chanova. Památkově chráněna je i budova starého krematoria na mosteckém hřbitově. Stavba pochází z roku 1924 a je příklad české moderny. Nyní je v něm zřízen Mezinárodní památník obětem 2. světové války. Připomíná 12 tisíc obětí války čtrnácti národností a tisíce lidí, kteří prošli zdejšími lágry. Součástí památníku je expozice věnovaná období 2. světové války na Mostecku.

Centrum města

U budovy městského úřadu stojí pískovcový soubor plastik Živlů, představujících Zemi, Vzduch, Vodu a Oheň. Pochází z dílny Brokoffů z let 1715 až 1718. V atriu budovy je umístněna kamenná křtitelnice ze 16. století, která původně stála v Albrechticích. Centrem Mostu je První náměstí, které bylo slavnostně otevřeno v listopadu 1998. v jeho středu stojí morový sloup z původního starého mosteckého náměstí a městská kašna.

Most - historie a památky

Budova muzea

Bývalá budova německého reálného gymnázia stojí na okraji města pod vrchem Hněvín a je památkově chráněna. V současné době je budova zrekonstruována a sídlí v ní muzeum. Původní muzeum v Mostě bylo založeno roku 1888 z popudu starosty Carla von Pohnerta. Až do likvidace starého Mostu sídlilo v bývalém piaristickém gymnáziu. V roce 1944 bylo muzeum uzavřeno a část obrazů Beerovy sbírky byla převezena na zámek Milešov. Sbírky se sice později do Mostu vrátily, ale muzeum se několikrát stěhovalo.

Městské divadlo

Jedinou zajímavou moderní stavbou je budova Městského divadla v Mostě architekta Ivo Klimeše, otevřené v roce 1985.

kalendář akcí ve městě


Kontakty:

Město Most
Web: http://www.mesto-most.cz
GPS: 50.5021N, 13.6408E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google