e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Litvínov - historie a památky

region: Mostecko, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

Podle dostupných historických pramenů vznikla osada Litvínov, tehdy Lutwinov, ve 2. polovině 14. století. Nejstarší písemná zmínka o této osadě pochází z roku 1352. Po třicetileté válce získali vesničku Horní Litvínov Valdštejnové, kteří se významně podíleli na jejím rozvoji a nechali si vystavět zdejší zámek. Významný je pro Litvínov především rok 1715. Tehdy císař povyšuje osadu na městys a hrabě Jan Josef Valdštejn zde zakládá unikátní manufakturu na výrobu sukna. Ta předznamenala další průmyslový rozvoj města, které v té době mělo pouhých dvacet domů. V Litvínově se v té době vyrábí vlněné sukno a také vlněné punčochy, jejichž výrobci se v roce 1757 sdružili v cechu punčochářů. Současně s titulem městyse získává Litvínov právo konat každoročně výroční trhy na den svatého archanděla Michaela, kterému je zasvěcen kostel. Tato tradice v podobě Svatomichaelských poutí trvá v Litvínově dodnes. V roce 1852 byl pak Litvínov povýšen na město. 

Litvínov - historie a památkyZačátkem 19. století se navíc město stává centrem hračkářské výroby a v letech 1829 až 1831 byla postavena první továrna na zpracování bavlny strojním způsobem. V té době se také rozvíjí těžba uhlí, která se stává novým dominantním průmyslem Litvínovska. Začátkem 2. světové války byla v Záluží u Litvínova postavena chemická továrna na zpracování uhlí.

Památky

Valdštejnský zámek

Je jednou z nejvýznamnějších historických památek v Litvínově, v roce 2015 se dočkal znovuotevření. K zadnímu traktu zámku přihléhá rozsáhlý anglický park. V průchodu zámku najdeme nejstarší památku města Litvínova - čtyři náhrobní kameny pánů z Jahnu, které pocházejí z let 1542, 1558, 1566 a 1571. Podrobnosti o historii a expozicích v zámku zde.

Kostel svatého archanděla Michaela

Litvínov - historie a památkyKostel sv. archanděla Michaela je nejstarší a nejvýznamnější státem chráněná památka ve městě. Byl postaven v letech 1685 až 1694. Hlavní zásluhu na tom má tehdejší pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna. Architektem raně barokní stavby byl malíř a architekt Jan Baptista Mathey, původem z Francie. Léta pobýval v Itálii, odkud jej Jan Bedřich z Valdštejna povolal v roce 1675 do Prahy. Za dvacet let své působnosti v českých zemích navrhl řadu staveb. Jeho první stavbou v Čechách byl pražský arcibiskupský palác, poslední pak kostel v Litvínově.

Kostel byl mnohokráte renovován. Poprvé v roce 1763 po sedmileté válce, během níž byla obec několikrát vypleněna. To vysvětluje skutečnost, že velká část vnitřního vybavení pochází z 2. poloviny 18. století. V barokním slohu jsou oltáře, sochy, kazatelna, obrazy, zatímco lavice jsou rokokové. Významnou renovací prošel kostel na přelomu 19. a 20. století, kdy byly zhotoveny karyatidy v presbytáři a malíř Reimbot z Drážďan vymaloval interiér freskami. V kostele sv. Michaela jsou dnes umístněny varhany z roku 1908 od Bratří Riegerových z Krnova. Součástí areálu kostela je také fara, pocházející z roku 1730. V letech 1769 až 1773 k ní byla přistavěna kaple Bratrství v barokním slohu. Je zde umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která stávala v Litvínově na náměstí před kostelem již v roce 1727. Proti ní je umístěno sousoší sv. Oldřicha a sv. Felixe, s aliančními znaky pánů z Lobkovic a pánů z Bubnu a Litic, které sem bylo přemístěno ze zrušené kaple v Dřínově.

Voigtovy sady

Na zadní trakt areálu kostela a fary navazují Voigtovy sady. Součástí parku je také několik významných soch a plastik. Patří mezi ně socha Herkula, zvaná Samson, z dílny Matyáše Bernarda Brauna, který pracoval v první polovině 18. století pro rod Valdštejnů v Duchcově. Ze zbořených Libkovic bylo do Voigtových sadů přemístěno sousoší Nejsvětější Trojice, pocházející z roku 1738, které nechal zhotovit libkovický rodák Franz Frank. Z další zrušené obce, která ustoupila těžbě uhlí - z Dolního Jiřetína, bylo do parku převezeno sousoší sv. Jiří, které pochází z roku 1711 a je připisováno Bernardu Dörelovi.

Obelisk

Význam manufaktury na výrobu sukna v Horním Litvínově připomíná obelisk umístěný v parčíku vedle lékárny na Mírovém náměstí. Postaven byl v roce 1815, sto let po vzniku první textilní manufaktury, která znamenala rozvoj Litvínova. Pokračovatel textilní tradice František Adam z Valdštejna tak vzdal hold svému předchůdci Janu Josefovi. Památník měl původní místo na nedalekém bývalém Valdštejnském náměstí, které se později stalo součástí dnešního náměstí Míru.

Valdštejnská kaple

Valdštejnská kaple manželů Karoliny a Františka Adama z Valdštejna se nachází na zrušeném městském hřbitově v Žižkově ulici. Roku 1829 ji nechala postavit Karolina z Valdštejna pro svého manžela, který byl na osobní přání po své smrti roku 1823 pohřben v Litvínově. Autorem provedení vnitřního náhrobku a návrhu stavby v klasicistním slohu je drážďanský dvorní sochař Franz Johann Pettrich.

Koldům

Kolektivní dům, zkráceně zvaný Koldům, přestože patří mezi novější stavby, se řadí mezi architektonické a urbanistické památky Litvínova. Projektanty komplexu, který představoval nový styl bydlení a vybavenosti, byli Václav Hilský a Evžen Linhart. V první etapě letech 1947 až 1953 bylo postaveno západní křídlo a střední část, v letech 1953 až 1958 bylo dostavěno křídlo východní. Součástí komplexu je nyní hotel, restaurace a další služby pro obyvatele i návštěvníky. Koldům těsně sousedí se sportovními areály - tenisovými kurty, koupalištěm a krytou sportovní halou.

Smetanova ulice 

Smetanova ulice patří k nejkrásnější řadě domů na Mostecku. Ulice přímo sousedí s Voigtovými sady, kostelem a parčíkem před kostelem. Řada pěti secesních domů ve Smetanově ulici byla postavena v letech 1901 až 1906. Ve Smetanově ulici se nachází i budova bývalé barokní radnice. Byla postavena v roce 1769 na místě bývalého sirotčince. V současné době slouží jako výstavní galerie a restaurace.

Czedikův gloriet

Stojí na úpatí Studničního vrchu nad Litvínovem (ve směru na Meziboří) a v roce 2014 byl opraven a předán veřejnosti. Pod tímto altánem s vyhlídkou vyvěrá minerální pramen, který upomíná, že v Litvínově se v 19. století provozovalo lázeňství. Pramen se však využíval ke koupelím a není vhodný k pití.
Gloriet byl postaven nad tehdejším lázeňským pramenem v roce 1892 jako poděkování Aloisi Czedikovi, který se zasloužil o vybudování vlakového nádraží v Louce u Litvínova. Svému účelu však sloužil krátce. Byl totiž po 10 letech zničen vandaly. Od doby jeho zničení existoval na Studničním vrchu pouze základ drobné stavby v náznacích. Obnoven byl až z iniciativy Klubu přátel historie Litvínovska.

kalendář akcí ve městě


Kontakty:

Město Litvínov
Web: http://www.mulitvinov.cz/
GPS: 50.5985N, 13.6115E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google