e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Hudební léto v Jezeří přinese pět hudebních večerů

publikováno: 3.8.2018, kategorie: Hudba, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách pořádá i letos na zámku Jezeří hudební festival, který navazuje na bohatou hudební tradici tohoto lobkovického sídla. Přinese pět zajímavých večerů s intepretací staré hudby i premiérou hudby nové. První koncert začíná v sobotu 4. srpna, festival končí 1. září.

Festival Hudební léto v Jezeří navazuje na slavnou hudební tradici zámku. Její největší rozkvět je spojen s působením knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowicze, který zde na konci 18. století nechal vybudovat zámecké divadlo. Při jeho letních pobytech na zámku Jezeří ho provázel jeho stálý hudební soubor, složený z vynikajících virtuosů. Josef Lobkowicz byl sám výborný hudebník s vytříbeným vkusem, ale také jeden z nejvlivnějších hudebních mecenášů. Záleželo mu nejen na vynikající úrovni zdejších provedení, ale toužil také po nejmodernějších hudebních novinkách.

Také festival se tímto inspirovat a přímo pro město byl objednán smyčcový kvartet, který zazní na zahajovacím koncertě letošního sedmého ročníku festivalu. Vedle Smyčcového kvartetu pro Horní Jiřetín od Jiřího Sychy zazní též klavírní kvintet Beethovenova blízkého přítele, též vynikajícího skladatele a klavírního virtuosa Ferdinanda Riese.

Druhý koncert festivalu bude zcela unikátní událost v novodobých dějinách zámku. Uvede v originálním orchestrálním obsazení Sinfonii C dur a Klavírní koncert Es dur lobkovického kapelníka Johanna Josepha Röslera. Tato novodobá premiéra je spojena s nahrávkou těchto děl a též s vydáním Röslerových klavírních koncertů.

Koncert 8. srpna je věnován nejtypičtějšímu žánru století s osmnáctkou na začátku – písni. Vystoupení předního současného interpreta tohoto žánru Jana Kobowa dá nahlédnout do duší skladatelů i básníků právě v roce 1818. Koncert je spojen s následnými mistrovským interpretačním kurzem.

Hornímu Jiřetínu a jeho nejslavnějšímu rodákovi Františku Josefovi Gläserovi bude věnován poslední srpnový koncert festivalu, pojatý jako scénické obrazy z různých dob zámku. Inspirací k němu se stala dvě Gläserova představení: Duch Nigilibigili a vtipná aktuální fraška s názvem 1723-1823-1923. Hlavní obsah představení budou tvořit momenty z Gläserova života a jeho hudba – rok 1818. Druhé dějství nás zavede do roku 1918 a třetí do současnosti. Rokem 2018 nás bude provázet skladba hudebního alchymisty Vincenta Flückigera, v níž propojí zvuk elektronických a historických nástrojů.

Závěrečné představení festivalu nechá zámek ožít elfí magií: Pohádkový příběh Franze Fühmanna na motivy Snu noci svatojánské nechá ožít hudbou Henry Purcella Batzdorfer Hofkapelle.

Program 2018:

Sobota 4. 8. v 17,00 hodin
Zahajovací koncert - Premiéra Smyčcového kvartetu pro Město Horní Jiřetín (2018) od J. Sychy a Klavírní kvintet Es Dur F. Riese.
Kvartet Eisenberg: Jana Anýžová, Jiří Sycha – housle, Ivo Anýž – viola, Ilze Grudule – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Sobota 11. 8. v 17,00 hodin
J. J. Rösler: Sinfonia C DUR a klavírní koncert ES DUR
Orchestr Eisenberg: dir. Jiří Sycha, Alena Hönigová – fortepiano

Sobota 18. 8. v 17,00 hodin
8 x 8 a mnohem více - Hudba F. Schuberta (1797–1828), C. Loewe, C. M. Webera, zkomponovaná, publikovaná nebo zbásněná v letech 1808, 1818 a 1828.
Jan Kobow - tenor, Alena Hönigová - fortepiano

Sobota 25. 8. v 17,00 hodin
Nigili Bigili aneb 1818-1918-2018 - Pasticcio věnované rodáku z Horního Jiřetína Františku Gläserovi, doprovázené jeho hudbou i díly Leoše Janáčka a Vincenta Flückigera.
Anna Hlavenková - soprán, Petr Koudelka - režie, Alena Hönigová - fortepiano

Sobota 1. 9. v 17,00 hodin
Čarovný sen jezeřské noci aneb 8 zamilovaných v zajetí elfích kouzel - Semi-semi opera s pohádkovými texty Franze Fühmanna inspirovanými Shakespearovým Snem noci svatojánské s hudbou Henryho Purcella.
Batzdorfer Hofkapelle