e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Žatec - historie a památky

region: Lounsko, Dolní Poohří, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

Území Žatecké tabule přilákalo první obyvatele již v době kamenné. Důkazem osídlení jsou bohaté archeologické nálezy různých kultur doby kamenné, bronzové i železné. Úrodná oblast několik století hostila keltské kmeny. V polovině 6. století přicházejí na toto území slovanské kmeny.

Žatec - historie a památkyPřemyslovské hradiště v Žatci vzniklo na přelomu 9. a 10. století a rychle se rozrůstá. Začátkem 13. století pak vzniká z hradiště klasické středověké město, kterému roku 1265 uděluje Přemysl Otakar II. v roce 1265 městská práva.

Žatec se stává centrem husitství, které ovšem přineslo také ničení - křižáci však město nedobyli. Ve druhé polovině 15. století a ve století šestnáctém prožívá Žatec velký rozmach, patří k nejhustěji osídleným městům a v okolí se pěstuje chmel. Jeho pěstování na Žatecku má téměř sedmisetletou tradici, první zmínka o chmelnicích je z roku 1348, a várečné právo bylo jedním z prvních, které město získalo. Město však bylo vážně poškozeno za třicetileté války, stejně jako tragické následky měla bitva na Bílé hoře - následoval ekonomický úpadek, odchod obyvatel, drancování, mění se národnostní a náboženský charakter města.

Obnova města přišla až v 18. a 19. století, když je město už z větší části německé. Významnou roli ve vzkříšení významu města hrál chmel, se kterým Žatečtí obchodují. V 19. století pak dochází také ke stavebnímu boomu, vzniká Pražské předměstí, ale dochází také k bourání opevnění a bran.

Žatec - historie a památkyPamátky

Historický střed je památkovou rezervací, kterou se v posledních letech daří opravovat. V minulosti přitom patřil Žatec k oblíbeným lokacím filmařům mimo jiné i pro svou zchátralost. Řada ulic v okolí centrálního náměstí nabízí malebná historická zákoutí, nenarušená novou výstavbou. Náměstí dominuje budova historické radnice s věží, která nabízí rozhled do kraje. Nedaleko stojí židovská synagoga postavená v maurském slohu v 19. století. S historií města je možné se seznámit v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Chrám na Hošťálkově náměstí patří mezi nejvýznamnější památky města. Byl založen již v románském období. Na přestavbě v letech 1340 - 1370 se podílela stavební huť Petra Parléře. Hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie je ze 17. století. Na boční stěně kostela je nápis, který tam měl vrýt Jan Nepomucký, když studoval na místní latinské škole. Barokní úpravy pochází z roku 1741 a zvonice z roku 1773. Opravy se kostel dočkal v 19. a 20. století.

Opevnění

Žatec - historie a památkyOkolo vnitřního města se dochovalo historické opevnění, které částečně uniklo bourání v 19. století. Krásnou procházku nabízí hradby na východní straně od náměstí (na dulicí Nákladní). V této části se také dochovaly dvě brány - Kněžská a Libočanská. Z období 15. století se dochovala také Husitská bašta.

Pražské předměstí

Komplex budov na Pražském předměstí usiluje o zápis na seznam světového dědictví UNESCO jako soubor technických památek. Panorama komínů sušáren a balíren chmele je typickým obrázkem Žatce. Vystavěny byly v době velkého rozmachu chmelařství od poslední třetiny 19. století. V současné době se v areálu nachází rozsáhlý Chrám chmele a piva, jehož součástí je pivovar s restaurací, chmelový Maják, zahrada s dětskou kavárnou a hernou, Galerie Sladovna, klášterní zahrada, chmelový orloj, Labyrint a Erbovní síň, v další sušárně pak bylo vybudováno rozsáhlé Chmelařské muzeum.

kalendář akcí ve městě


Kontakty:

Město Žatec
Web: http://www.mesto-zatec.cz
GPS: 50.3296N, 13.5445E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google