e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Hrad Hasištejn

region: Chomutovsko, kategorie: hrady, zámky, zříceniny, rozhledny

Sdílet: facebook twitter google+

Zřícenina gotického hradu stojí na skále nad Prunéřovským potokem. Dostanete se k ní z hlavní silnice od Chomutova na Karlovy Vary, kde je před Prunéřovem značená odbočka.

Historie

Hrad HasištejnZaložení hradu není přesně datováno, stejně jako není jisté, kdo byl jeho zakladatelem. Hovoří se například o králi Václavu II. Byl založen patrně počátkem 14. století jako pevnost zajišťující bezpečnost na důležité obchodní cestě, která vedla nedaleko odsud. První písemná zmínka o Hasištejně pochází až z roku 1348, kdy patřil ke královské koruně a pro svůj dalekosáhlý význam byl uveden v zákoníku Karla IV. Majestas Carolina, čímž měla být zajištěna jeho nezcizitelnost. Od téhož roku byl spravován pány ze Šumburka, kteří však byli povinni jej v případě nutnosti kdykoliv poskytnout panovníkovi.

Lenní pán na Hasištejně, Bernard ze Šumburku, však v okolí hradu loupil, a tak byl hrad roku 1418 po dvouměsíčním obléhání dobyt. Král Václav IV. pak panství i s hradem daroval Mikuláši Lobkovicovi, údajně snad za jeho pomoc králi v dobách husitských válek či za zbavení kraje loupeživých nájezdníků. Hrad byl obléháním poškozen, takže Lobkovicové provedli pozdně gotickou přestavbu hradu, která zlepšila je opevnění, a přistavěli v jádru hradu palác. Největší zásluhy o rozkvět hradu má Mikulášův vnuk Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, cestovatel, diplomat, astronom, přírodovědec, básník, prozaik a doktor církevního práva. Koncem 15. století zde vybudoval kulturní středisko evropského významu, soustředil zde rozsáhlou knihovnu a dále zlepšoval obranyschopnost hradu. Od roku 1514 přestal být Hasištejn sídlem Lobkoviců a po požáru v roce 1560 chátral.

Zpráva z roku 1678 uvádí, že z Hasištejna bylo využito jen jeho chladné sklepení, kde se skladovalo pivo z produkce pivovaru v Prunéřově. Se záchranou hradu se začalo v letech 1891 až 1892, kdy jej Emanuel Karsch, synovec majitele zdejšího velkostatku, nechal nákladně zabezpečit, daroval mu nové zastřešení, upravil i okolí, vybudoval restauraci a upravil věž na rozhlednu.

Současnost

V současné době je hrad přístupný veřejnosti, a to bez průvodce. K vidění jsou interiéry hradu, malá a velká věž, kaple, sklepní prostory, přičemž z hradní věže je výborný rozhled do Prunéřovského údolí a celého vnitrozemí.

V areálu je k dispozici restaurace, v létě se zde konají dobové slavnosti a rytířské souboje a trhy. Před hradem neplacené parkoviště. Pěšky po žluté z obce Místo nebo po modré z Prunéřova.

Otevřeno

duben - říjen
denně 10.00 - 18.00 hodin


Kontakty:

Hrad Hasištejn
Adresa: Obec Místo
Telefon: 474 651 275
E-mail: info@hasistejn.cz
Web: http://www.hasistejn.cz
GPS: 50.4452N, 13.2571E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google