e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Třetihorní flóra z lomu Bílina obohatila teplické sbírky

publikováno: 9.10.2020, kategorie: Výstavy, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Teplicích byly letos významně obohaceny díky velkorysému daru těžební společnosti Severočeské doly, a. s. Významný dar pochází z dolů Bílina. Jedná se o krásnou a cennou kolekci 540 kusů zkamenělin třetihorních rostlin z nadloží hnědouhelné sloje mostecké pánve v prostoru Lomu Bílina. Celý říjen si ukázku ze sbírky můžete prohlédnout ve foyeru teplického zámku.

Dochované zkameněliny dokumentují živou přírodu, která na Bílinsku panovala před přibližně 16,5 až 18,5 miliony let. "Vzorky reprezentují jednotlivé facie a časové úseky vývoje tzv. Bílinské delty a Libkovického jezera, které se v severozápadních Čechách vytvořilo v období raného miocénu a ukončilo tak tvorbu místní hlavní uhelné sloje. V písčitých a zejména jílovitých usazeninách jezera byly zachovány zkameněliny organismů, které žily ve vodním prostředí, poletovaly nad hladinou, anebo se tam dostaly ze souše z delty přitékající řeky," vysvětluje Miroslav Radoň z teplického muzea. "Zkameněliny patří mnoha různým čeledím rostlin a reprezentují všechny běžné i část vzácnějších druhů, které byly v Lomu Bílina během posledních bezmála 40 let zjištěny a vědecky popsány."

Malý výběr z darovaných vzorků si po celý říjen můžete ve foyeru teplického zámku prohlédnout jako Exponát měsíce října. Výstavka je volně přístupná bez vstupného.

Další část nálezů z dolu Bílina předaly Severočeské doly, a.s. také Národnímu muzeu v Praze. Přečtěte si, jak paleontolog Boris Ekrt z Národního muzea poutavě líčí podobu zdejší třetihorní krajiny v článku Co se najde mezi uhlím aneb výlet do pravěku Bílinska