e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Cítoliby - historie a památky

region: Lounsko, Dolní Poohří, kategorie: města, sakrální památky, hrady, zámky, zříceniny

Sdílet: facebook twitter google+

Cítoliby bývají nazývány barokní klenotnicí Lounska. Na malém území městyse je zde shromážděno množství památek z období baroka od nejlepších mistrů své doby - Matyáše Brauna nebo Václava Vavřince Reinera.

Cítoliby - historie a památkyHistorie

První zpráva o Cítolibech pochází z roku 1325, kdy ves patřila Janu Lucemburskému. Vznikla zřejmě na konci 13. století po založení Loun Přemyslem Otakarem II., možná přímo lounští měšťané byli jejími zakladateli. Ještě ve 14. století vstupují do vsi Koldicové, kteří postavili kostel. Za Kunešů z Lukovce v 16. století byly založeny rybníky, postaven pivovar, vinice, bažantnice a dokonce se zde pěstoval šafrán. Panství dál zvelebil rod Hrušků z Března, kteří zde postavili renesanční zámek, faru a školu. Po pustošivé Třicetileté válce panství kupují Schützové z Leipoldsheimu a pouští se do obnovy. Připojením dalších vesnic vzniklo velké panství, postaven byl kostel svatého Jakuba a přestavěn zámek, Schützové z Leipoldsheimu přizvali do Cítolib význačné barokní umělce. V roce 1720 panství přebírají Pachtové z Rájova, kteří dokončují proměnu Cítolib v barokní sídlo. Arnošt Karel Pachta založil zámeckou kapelu, která se stala jádrem cítolibské skladatelské školy. Posledním majiteli panství byly Schwarzenbergové, kteří na Lounsku vlastnili rozsáhlé dominium. Roku 1879 byly Cítoliby povýšeny na městys, tento titul se jim vrátil v roce 2006.

Památky

Cítoliby - historie a památkyNáměstí

Centrum obce se rozkládá na pravidelném půdorysu, stejném už sedm staletí. V horní části jsou v pravidelné ose jeho dominantami zámek - morový sloup - kostel. Náměstí je lapidáriem vzácných soch, z nichž některé jsou dílem Matyáše Bernarda Brauna, který zde pracoval od roku 1718. Do dnešních dnů se však zachovala jen část jeho díla - sloup před zámkem, Alegorie Stáří a Mládí před kostelem a možná socha svatého Prokopa, další sochy zde umístěné mohly vzniknout v okruhu Braunovy dílny. U rybníka stojí původní sloup z roku 1680, postavený jako poděkování Markéty Blandiny Schützové za to, že se Cítolibům vyhnuly morové epidemie. Braunův sloup Nejsvětší Trojice před zámkem pak připomíná mor z roku 1713. Některé sochy sem byly převezeny z jiných obcí. Zajímavostí je také budova vodárny z 18. století.

Zámek

Zámek v barokním stylu byl postaven rodem Schützů roku 1665 na mítě bývalé tvrze, která zde stála od počátku 16. století. Později byl zámek upravován rodem Pachtů, kteří z něj učili významné kulturní centru regionu. Od roku 1828 byly v zámku kasárna, sirotčinec a škola, později sklady, družina a jídelna. Nyní má soukromého majitele, je na prodej a je značně zdevastovaný, stejně jako park, v němž byly též sochy M. B. Brauna. Nepřístupný.

Cítoliby - historie a památkyKostel svatého Jakuba Většího

Postaven byl za panování rodu Schützů z Leipoldsheimu v letech 1713 až 1715. Interiér je zdoben sochami Matyáše Bernarda Brauna a obrazy Václava Vavřince Reinera, předních mistrů baroka. Mše svatá se zde koná v sobotu v 18 hodin, spadá pod římskokatolickou farnost v Lounech.

Areál Bažantnice

Dnes příjemný odpočinkový areál na východním okraji Cítolib byl původně bažantnicí, založenou v polovině 17. století poro chov bažantů, jeřábků a koroptví. Z tohoto období pochází barokní mostek na hrázi rybníka. V roce 1813 se místo stalo pohřebištěm vojáků z bitvy u Chlumce, přezdívalo se mu "ruský hřbitov". Na zámku byl tehdy lazaret. V té době bažantnice zanikla. K rybníku s procházkovou alejí se dostanete ze silnice Cítoliby - Líšťany, ulicí Na Aleji (směrem k silnici Praha - Louny), dovede vás tam naučná stezka z centra obce.

Naučná stezky Cítoliby

Centrem obce k bažantnici a rybníku vede kratší Naučná stezka Cítoliby. V terénu není značena, ale na náměstí najdete podrobné mapky, množství naučných cedulí s informacemi. Z náměstí se vydejte směrem na Líšťany, odbočte branou do ulice Na Aleji, okolo rybníka vás polní cesta dovede zpět na náměstí.

Cítoliby - historie a památky


Kontakty:

Městys Cítoliby
Web: https://www.obec-citoliby.cz/
GPS: 50.3309N, 13.8119E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google