e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Jak se změní ceny tepla v Mostě a Litvínově?

publikováno: 28.12.2023, kategorie: Zajímavosti, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Teplárně Komořany se úspěšně podařilo udržet cenu za dodané teplo pro rok 2024 pod úrovní očekávaného celorepublikového průměru. Odběratelé tepla z Komořan tak budou mít i přes nevyhnutelné navýšení platby 151 Kč za gigajoul odebraného tepla jedno z cenově nejdostupnějších dálkových vytápění.

Pro příští rok je cena na nejvyšší úrovni stanovena na 847 Kč/GJ. Navýšení je způsobeno především rostoucími vstupními náklady na výrobu a distribuci tepelné energie, nárůstem ceny emisních povolenek, zvýšením sazby DPH, ale také neposkytnutím přislíbené podpory ze strany státu.

Navzdory všem nepříznivým okolnostem v oblasti energetiky a teplárenství se daří Severočeské teplárenské, a.s., v posledních dvou letech udržet stabilní příznivou cenu tepla a vyšší růst výrobních nákladů nepřenášet v plné míře na své koncové zákazníky. Oproti cenám jiných energií zůstává centrální zásobování teplem ekonomicky výhodným zdrojem vytápění.

Na rozdíl od menších zdrojů vytápění vstupují v případě teplárny do konečné ceny tepla kromě razantně rostoucí ceny paliva významně i emisní povolenky. Navíc si ani v nadcházejícím roce nebude moci zdroj nárokovat příspěvek na KVET (vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla), který ještě do roku 2022 nezanedbatelně dotoval příjmovou část rozpočtu. Konečná cena pro zákazníky bude rovněž ovlivněna zvýšeným DPH, kde se sazba za teplo zvedá z 10 % na 12 %.

Kompletní ceník najdete zde.

P.I.