reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Betlémské světlo opět rozvezou skauti

publikováno: 19.12.2014, kategorie: Zajímavosti, autor: Václav Hejna

Sdílet: facebook twitter google+

V úterý 23. prosince chomutovští a jirkovští skauti přivezou betlémské světlo historickým autobusem. Tento novodobý vánoční symbol míru klidu a přátelství k nám dorazil poprvé v prosinci 1989, kdy jej do Prahy přivezli exiloví skauti. Myšlenka šířit betlémské světlo vznikla roku 1986 ve studiu hornorakouské rozhlasové stanice v Linci a inspirací jí byla pověst o jednom mladém rytíři z italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v 

 

jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

Cesta betlémského světla začíná každý rok v Betlémě, kde je zapálen z věčného plamene v jeskynní kapli. Odtud putuje ve speciálním bezpečnostním obalu do Vídně, kde plamínek přebírají skauti a rozvážejí jej vlaky do pětadvaceti evropských zemí. Miliony lidí po celé Evropě tak mají možnost získat betlémské světlo a posílat dál tento novodobý symbol vánoc.

„Pro skauty je betlémské světlo symbolem míru, přátelství a klidu a jsem moc rád, že právě tento symbol můžeme o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů,“ popisuje smysl akce pro skauty jejich starosta Josef Výprachtický. Pražský biskup Václav Malý zase o světélku říká: „Je zajímavé, že tento symbol vnímají nejen lidé, spojení s nějakou křesťanskou církví, ale i lidé, kteří jsou nevěřící nebo kteří stojí mimo křesťanské církve.“ Mít doma betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a poselství vánočních svátků. 

Občanům Chomutova a Jirkova přivezou místní skauti betlémské světlo v úterý 23. prosince, historickým autobusem Škoda 706 RTO. Jízdní řád autobusu je na stránkách http://svetylko.junak-chomutov.cz. Na nádraží ČD v Ervěnicích, v Havlíčkově ul. před ZŠ Duhová cesta a na náměstí 1. Máje bude v době od 15,00 do 18,00 hodin postavený skautský podsadový stan, ve kterém vám skauti a skautky betlémské světlo také ochotně předají. Doporučujeme přinést si vlastní svíčku nebo lucernu. Těm, kteří ji mít nebudou, nabídneme čajovou svíčku a  kelímek na její ukrytí.