reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Když se automobil stane odpadem

publikováno: 18.2.2007, kategorie: Vzdělávání, autor: EC Most

Sdílet: facebook twitter google+

Každý majitel auta ví proč a jaké auto chce. Ví ale, jak se starého a vysloužilého automobilu zbavit v souladu se zákonem? Jaké změny přinesl zákon od ledna? Odpovědi na tyto otázky pro vás připravilo Ekologické centrum Most, kam se můžete obrátit, pokud si s vrakem nevíte rady. Nakládání s autovraky je u nás již pátým rokem řízeno legislativně. S poslední novelizací zákona o nakládání s autovraky došlo od 1. 1. 2007 k některým úpravám. Především je to bezplatné převzetí úplného vybraného vozidla a po vinné vystavení dokladu o jeho ekologické likvidaci. Veřejnost má možnost obracet se s dotazy týkajícími se nakládání s autovraky a odpadem obecně na bezplatnou linku Ekologického centra Most. Počet dovezených ojetých vozů ze zahraničí u nás prudce stoupá. K tomu přispěl výrazně i fakt, že Česká republika po vstupu do EU zrušila v novém silničním zákoně zákaz dovozu automobilů ze zahraničí starších osmi let. Vyhověla tak požadavkům EU, podle níž byla naše dosavadní opatření v rozporu s požadavkem na volný pohyb zboží. Obava, že náš trh zaplaví stará auta je namístě. Průměrné stáří aut se odhaduje na téměř 14 let. Kategorie 15 – ti a víceletých aut tvoří dokonce 35,5%. Většinou jsou takto stará vozidla poruchová a vyžadují si stále častější a finančně nákladnější péči na svou obnovu. Mnohem výrazněji se také podílejí na znečištění životního prostředí. Zákon o odpadech z roku 2002 poprvé definoval povinnosti nakládání s autovraky. Počínaje rokem 2005 vznikla novelou zákona nová povinnost pro majitele motorových vozidel, kteří chtějí své vozidlo vyřadit trvale z registru vozidel. K běžným dokladům, jako je žádost o trvalém vyřazení vozidla z registru, doklad totožnosti, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a tabulkou s přidělenou SPZ, musí majitel předložit ještě „Potvrzení o převzetí autovraku“ do zařízení na sběr autovraků. Na tato zařízení jsou zákonem stanoveny speciální požadavky a k provozu své činnosti jsou oprávněny jen se souhlasem krajského úřadu. Odborné firmy, které provádějí likvidaci autovraků jsou vybaveny vhodnými skladovacími prostory pro demontované (z větší části recyklovatelné) součástky, ale také zařízením k odstranění nebezpečných látek. Od 1. ledna 2007 došlo v zákonu k některým změnám. Především je to bezplatné převzetí úplného vybraného vozidla a povinné vystavení dokladu o ekologické likvidaci od majitele zařízení s oprávněním k provozování tohoto zařízení. Úplným vozidlem je myšleno kompletní vozidlo, nikoliv skelet nebo částečně rozebraný automobil. Další změnou je povinnost krajských úřadů pravidelně aktualizovat a zveřejňovat seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků. Od téhož data musí výrobci automobilů rovněž přijímat vozy k ekologické likvidaci, novinka se týká zrušení omezení datumu výroby likvidovaného vozu. V souvislosti s výrobci automobilů je poslední dobou velice příznivým trendem uplatnění slevy za starý ojetý automobil při koupi nového vozu. „Před předáním autovraku k ekologické likvidaci je vlastník povinen umístit jej na takové místo, kde nepoškodí a neohrozí životní prostředí např. vytékajícími kapalinami. Rovněž na místo, které nebude narušovat estetický vzhled okolí a krajiny,“ uvedla Soňa Chocholoušková, dispečerka Ekologického centra Most, které poskytuje bezplatnou ekoporadenskou službu pro veřejnost. Jednání vlastníka při nakládání s autovrakem, které je v rozporu se zákonem je považováno za přestupek. V takovém případě může být provinilci udělena pokuta ve výši 20 000 Kč. Mostečané mohou dosloužilé vozidlo předat do provozovny Miroslav Cipro se sídlem v Mostě nebo Kovošrot Děčín, a.s. v Litvínově. Dispečeři ekologického centra jsou připraveni odpovídat mimo jiné i při nejasnostech týkajících se nakládání s autovraky. Rovněž mohou poskytnout seznam provozovatelů, kteří jsou dle zákona oprávněni k tomu, aby odpad ekologicky zlikvidovali.