reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Ústecký kraj chce mít energeticky soběstačné obce

publikováno: 30.9.2006, kategorie: Zajímavosti, autor: František Janačík

Sdílet: facebook twitter google+

Kovářská, Lkáň a Postoloprty se zapojily do pilotního projektu Energeticky soběstačná obec, který kraj realizuje společně s Českým sdružení pro biomasu. Probíhal letos v létě a jeho úkolem bylo otestovat možnosti úspor energií a větší využití obnovitelných zdrojů v podmínkách různých obcí kraje. „Základem projektu je zvýšení podílu tepelné a elektrické energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě v obcích. Lkáň je vysoce zemědělská oblast, kde mohou při uvažování nad obnovitelnými energetickými surovinami počítat se slámou nebo pěstovanými rychlerostoucími plodinami. Oproti tomu Kovářská má jako horská obec zcela jiné zdroje. V záměrech pro ni se uvažuje především s využitím dřevních štěpků a dalšího odpadu z lesnické produkce v okruhu 20 km. Součástí studie vypracované CZ Biomem jsou ale i další opatření – zateplení a lepší izolace domů, využití sluneční nebo větrné energie pro potřeby jednotlivých domácností. Teprve v kombinaci s obecní kotelnou, například na biomasu, dosáhneme cílů, které jsme si v rámci projektu určili. Zvýšíme podíl obnovitelných energií v poměru k energiím z fosilních paliv, ideálem by bylo, kdyby tyto energie převažovaly a současně klesala jejich spotřeba,“ přiblížil některé závěry studie Antonín Terber. Konkrétní výstupy studií pro obce v Ústeckém kraji mimo jiné navrhují soubory opatření, kterými je možné dosáhnout snížení spotřeby energie o 25 až 40 procent. „V obci Kovářská tento projekt přivítali. Tamní centrální kotelna spaluje lehký topný olej, což nesmírně zatěžuje obecní rozpočet. Pro Kovářskou je tedy navržen jednak přechod na kotelnu spalující pelety, což jsou briketky z biomasy s příměsí uhlí, a současně důkladné tepelné izolace panelových domů v obci. Ve Lkáni se uvažuje o výstavbě zemědělské bioplynové stanice a většího zapojení jednotlivých domácností. Záměr pro Postoloprty počítá se změnou topného média využívaného při centrální výrobě tepla. Zatím tam spalují zemní plyn, ale bioamasa, společně s využitím individuálních slunečních kolektorů a společné zemědělské bioplynové stanice, je přijde daleko levněji,“ popsal konkrétní výhody projektu Energeticky soběstačná obec v Ústeckém kraji Antonín Terber.