e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Na Ohři u Klášterce se objevili chránění bobři

publikováno: 30.1.2019, kategorie: Zajímavosti, autor: Libor Kocáb

Sdílet: facebook twitter google+

Na břehu řeky Ohře u Klášterce nad Ohří se podle informací Povodí Ohře objevili bobři evropští. Stopy těchto chráněných živočichů našli pracovníci povodí na levém břehu řeky v lokalitě Zatopená v okolí zaústění Hradišťského potoka do Ohře.

Tento až metr velký zavalitý hlodavec se v posledních letech začal stále častěji objevovat i v okolí Ohře a s jeho výskytem jsou obvykle spojené dobře viditelné aktivity. Bobři svou činností mohou narušovat hráze, ucpávat koryta vodních toků, ale hlavně likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek. Bobr většinou kácí dřeviny cca 50 m od břehu, jen výjimečně i dále. Nejčastěji se jedná o kmeny s průměrem 5–8 cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v průměru.

"Jeho 'stavební činnost' není však jen negativní, svou prací kladně ovlivňuje například druhovou rozmanitost dané lokality. V důsledku pokácení některých stromů totiž dochází k prosvětlení území a přilákání dalších živočišných druhů – především ptáků. Povodí Ohře upozorňuje, že nebude již pokácené dřeviny likvidovat, aby měl bobr dostatek potravy a nekácel další nové stromy. Pokud budou některé poškozené dřeviny nebezpečné, Povodí Ohře je samozřejmě dokácí a ponechá na místě k okusu," informovalo Povodí Ohře.

Bobr evropský je chráněn jak českou, tak evropskou legislativou a jedná se o silně ohrožený druh. Historicky patří do naší fauny a je fascinující svou schopností aktivně měnit charakter prostředí, ve kterém žije. 

Foto: Pixabay.com