e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Zámek Nový Hrad v Jimlíně se uchází o cenu za záchranu památky

publikováno: 29.5.2018, kategorie: Památky, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky je nominován zámek Nový Hrad v Jimlíně. V kategorii "objev, nález roku“ je uchazečem o titul archeologický výzkum lokality Nesvětice nedaleko Mariánských Radčic. Výsledky soutěže budou známé v říjnu.

Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. S výsledky se veřejnost seznámí při slavnostním vyhlášení a předání cen dne 3. října v Jindřichově Hradci. Své favority může podpořit veřejnost v internetové anketě – na základě výsledků tohoto hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena Cena veřejnosti.

V kategorii záchrana památky je za Ústecký kraj nominován areál zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. Až do 80. let minulého století v něm sídlilo místní JZD, takže byl celý areál značně zdevastovaný. Obnova celého areálu trvá již bezmála 20 let a dnes je zámek jednou z nejnavštěvovanějších památek regionu Dolního Poohří.

V kategorii objev, nález roku je na Cenu nominován archeologický průzkum lokality Nesvětice, tedy předpolí dolu Bílina. Jednak je zde zkoumáno pohřebiště a kostel z konce 12. nebo počátku 13. století, kdy archeologové našly velké množství hrobů od raného středověku. Zároveň zde probíhá také unikátní archeologický průzkum postavení německého protiletadlového dělostřelectva z období 2. světové války, první svého druhu v Evropě.