e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Labská stezka bude dokončena na podzim

publikováno: 29.3.2019, kategorie: Turistika, autor: Magdalena Fraňková

Sdílet: facebook twitter google+

Ústecký kraj pokračuje v budování cyklostezky Labská stezka, tentokrát její třetí etapou, která propojí již hotové úseky mezi Libochovany a Roudnicí nad Labem a prodlouží trasu až na hranice se Středočeským krajem. Celková délka této etapy je 44 km. Finální podoby se cyklisté dočkají na podzim.

Labská stezka je součástí mezinárodní cyklistické dálkové trasy Euro Velo 7, která vede napříč kontinentem od severu k jihu. Na našem území má úsek od státní hranice s Německem (Dolní Žleb) do Prahy označení národní trasy č. 2 a měří 96 km. Trasa této stezky vede údolím řeky Labe a v podstatné části své délky prochází územím Ústeckého kraje. Některé úseky již jsou vybudovány či jsou právě v realizaci, stále však ještě chybí zhruba 44 km trasy, kterou je třeba dobudovat tak, aby vznikl souvislý celistvý tah pokud možno stejně vysoko nasazeného standardu.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš říká: „Řešený úsek pak propojuje obec Dobříň, Kozlovice, Záluží, Račice. Jeho vybudováním dojde k významnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců především v úseku mezi Dobříní a Zálužím, který je dosud trasován po silnici III/24050. Nově bude odkloněn do samostatné, fyzicky oddělené trasy podél Labe bez silničního provozu. V následujícím úseku mezi Zálužím a Račicemi pak bude stávající trasa zkvalitněna rekonstrukcí stávajících prašných povrchů.“

Výstavba byla zahájena v říjnu 2018 a termín dokončení 3. etapy je v říjnu letošního roku, čímž bude dovršeno několikaleté úsilí o vybudování takto důležité infrastruktury regionálního rozvoje, potažmo cestovního ruchu.

Ilustrační foto: Pixabay.com.