reklama Tipy na víkend
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Ostrovní akademie 2010-2011

publikováno: 27.9.2010, kategorie: Vzdělávání, autor: Frederik Velinský

Sdílet: facebook twitter google+

Přednáškový cyklus na téma Místa kultu(r) spojený s hudebními vystoupeními. Projekt Ostrovní akademie sestává z cyklu přednášek špičkových českých odborníků, které budou spojeny s hudebním vystoupením. Jednotlivé přednášky se uskuteční v průběhu akademického roku od září 2010 do června 2011.

Projekt Ostrovní akademie je jednou z prvních aktivit volného uskupení občanů a občanských sdružení Iniciativa pro naše kostelíky OSTROV. Tato iniciativa si klade za cíl oživení kulturního, společenského a duchovního života kolem z velké části zanedbaných církevních památek (kostelů a kaplí) v obcích, ležících na levém břehu Labe mezi Ústím nad Labem, Děčínem a saskou hranicí. V kostelích se již v tomto roce uskutečnily různé koncerty, literární čtení, happeningy, výstavy, filmová a divadelní představení apod.

Projektem Ostrovní akademie by měli být osloveni lidé bez rozdílu věku a vyznání, obyvatelé jednotlivých obcí v regionu i zájemci ze sousedních větších měst Ústí nad Labem a Děčína.

Předběžně je v plánu uskutečnit celkem osm přednášek na téma Místa kultu(r). Veřejnost tak bude na příhodném místě renomovanými odborníky seznámena s různými aspekty religiozity. Současně nám záleží na tom, aby přednášky byly dostatečně atraktivní pro širší veřejnost (ovšem ne povrchní!).

Projekt Ostrovní akademie nemá misijní či jinak ideologicky podbarvený charakter. Odborníci jsou vybíráni tak, aby byla v jejich přenáškách zohledněna regionální i globální, aktuální i historická témata v souladu se zastřešujícím tématem i s místy konání. Hudebních vystoupení se ujmou studenti Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, případně další účinkující z regionu.

Program podzimních přednášek
(konají se vždy v úterý)

29. září 2010, 17:30 (mimořádně ve středu)
kostel sv. Tří králů, Libouchec
Staroegyptské chrámy a mystéria
Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.,
egyptolog, specialista na archeologií, historii a paleografii Egypta doby stavitelů pyramid.

5. října 2010, 16:30
kostel sv. Petra a Pavla, Žežice
Vyděděnci až za hrob
Pohřby lidí na okraji společnosti ve středověku a raném novověku
Mgr. Pavlína Mašková,
specialistka na odraz christianizace v archeologických pramenech, středověké pohřební rituály a právní archeologii z Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy.

26. října 2010, 16:00
kostel sv. Martina, Lipová
Duchovní svět a kosmologie amazonských indiánů
Mgr. Ludmila Škrabáková,
antropoložka a cestovatelka, zabývající se etnobotanikou, uměním a obecně tradicemi obyvatel amazonského deštného pralesa, doktorandka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a zakladatelka občanského sdružení Amazonica.

2. listopadu 2010, 17:00
kostel sv. Mikuláše, Čermná
Mrtví a živí ve starém Egyptě
Mgr. Jiří Janák, Th.D.,
religionista, teolog a egyptolog z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, specialista na staroegyptské náboženství, pojetí posmrtné existence a interpretaci náboženských a magických textů.