e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Nad Radovesickou výsypkou poletují okáči

publikováno: 27.7.2020, kategorie: Zajímavosti, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Jedním z úspěchů rekultivace Radovesické výsypky, kam se do roku 2003 umísťovala skrývka z uhelného dolu Bílina, je rozmnožení okáče metlicového. Dříve hojný a po celé republice rozšířený motýl výrazným způsobem ustoupil a dnes patří ke kriticky ohroženým druhům. 

sd_okaci_2.jpg"Dnes přežívá pouze na některých vysoce specifických stanovištích. Proto je potěšující, že se rozšířil na území Radovesické výsypky," vysvětluje Mgr. Vladimír Vrabec, PhD. z České zemědělské univerzity. Specifikem okáčů je, že nedokážou dlouhodobě přežívat na jediné plošně omezené lokalitě, ale pro rozmnožování vyžadují specifická místa. Právě taková se jim snaží teď vytvořit odborníci na Radovesické výsypce.

Více než patnáctihektarová plocha výsypky tak byla na doporučení zoologů z této univerzity a Krajského úřadu Ústeckého kraje vyňata z běžné rekultivační praxe a podléhá specifickému managementu, který by měl zajistit vhodné podmínky pro kladení a vývoj motýlů. "Opatření spočívají v častější a v termínech variabilní seči jednotlivých úseků spojené s odvozem biomasy a bránování, které má zajistit roztrhání drnu a udržení plošek s holou půdou. Dle potřeby bude dosévána živná rostlina a vysazovány soliterní dřeviny vhodné k úkrytu a teritoriálnímu chování motýlů," dodává Vladimír Vrabec. Tuto péči o stanoviště Severočeské Doly zajišťují v rámci své snahy o tvorbu a ochranu zdravého životního prostředí v krajině narušené těžbou.

Foto: V. Vrabec, R. Sehnal.

P.I.