e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Život a umění australských domorodců přiblíží výstava v Mostě

publikováno: 27.1.2016, kategorie: Výstavy, autor: Blanka Brandová

Sdílet: facebook twitter google+

Neznámý svět australských domordců, tzv. aboridžinců, přiblíží originální výstava, kterou připravilo Oblastní muzeum v Mostě společně s Moravským zemským muzeem v Brně. Výstava s podtitulem Za posledními lidmi z doby kamenné se otevře v úterý 2. února a poslechnout si při tom můžete originální nástroj didgeridoo.

Výstava obsahuje přes 130 exponátů - autentické umělecké předměty, malby v „tzv. rentgenovém stylu“ a řadu předmětů zdobených tradičními malbami – schránky na uložení kosterních pozůstatků, hudební nástroje jako didgeridoo, rituální vesla... Velmi cenná je rovněž rekonstrukce chaty s originálními malbami na kůře. Instalace je doplněna získanými loveckými zbraněmi, předměty denní potřeby kmene Rembarranga a archeologickými nálezy – kamennými nástroji. Součástí výstavy jsou kopie jednotlivých zobrazení mýtických duchů i zvířat, v čele s rozsáhlou dvanáctimetrovou kopií známé skalní obrazárny Oenpelli.

Exponáty byly získány v roce 1969 světově proslulým antropologem Janem Jelínkem při vědecké expedici Moravského zemského muzea po severní Austrálii, a především po setkání se skupinou domorodců vedenou stařešinou Mandargem. Tato skupina si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civilizací. Expedice také prováděla archeologické, antropologické a zoologické výzkumy, při nichž bylo získáno velké množství sbírkových předmětů. Unikátní sbírka získala díky vstřícnosti australských úřadů během období "pražského jara" povolení k vývozu do ČSSR. 

Kurátory výstavy jsou Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. (MZM Brno) a Ing. Eva Hladká (OM Most).

Slavnostní zahájení se uskuteční 2. února v 17,00 hodin. Na vernisáži vystoupí  Ondřej Smeykal, profesionální hráč a průkopník hry na australský domorodý nástroj didgeridoo. Výstava potrvá do 31. května.

Foto: Archiv Moravské zemské muzeum Brno