e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Umění v nouzi?! - nový výstavní projekt teplického muzea

publikováno: 26.9.2019, kategorie: Výstavy, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Na úspěšný výstavní projekt teplického muzea Teplice za 1. republiky navazuje nová výstava Umění v nouzi!? Kunst in Not!?. Otevře se v jízdárně teplického zámku tento pátek 27. září v 17,00 hodin. Výstava nabídne více stovku děl, mnohá z nich budou vystavena zcela poprvé, a návštěvníci si budou moci také vyzkoušet roli kurátora.

"Výstava představuje činnost sdružení, které město Teplice v době 1. republiky vymanilo z průměrnosti, vytvořilo konkurenci sousednímu Ústí nad Labem a zařadilo ho vedle Liberce, Prahy, Brna nebo Ostravy k centrům tehdejšího výtvarného dění," vysvětluje Vlasta Tichá z teplického muzea.

Název výstavy odkazuje k programovému prohlášení umělecké Sekce teplického muzea ustanovené v listopadu 1932. "Muzejní společnost tehdy reagovala na všeobecně těžké časy a zaštítila její vznik i chod. Hlavními cíli sekce bylo zlepšení materiálních poměrů místních umělců a prezentace současného německočeského výtvarného umění. V rozmezí let 1933–1938 uspořádala Sekce 19 výstav, mezi které patřila i výjimečná prezentace českého Spolku výtvarných umělců Mánes. Teplické veřejnosti se představili zástupci všech německy hovořících oblastí Čech, Moravy a Slezska i umělci svou tvorbou překračující hranice tehdejšího Československa – např. malíř Maxim Kopf, sochařka Mary Duras, Emil Filla nebo Vincenc Makovský. Souběžně vznikaly muzejní sbírky moderního německočeského umění, z nichž část byla vystavena v galerii otevřené v červnu roku 1934 ve druhém patře teplické spořitelny."

Na výstavě návštěvníci uvidí více než sto děl od pěti desítek autorů. Díky interaktivnímu prvku výstavy si návštěvníci také budou moci vyzkoušet roli kurátora/kurátorky výstavy. Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Bohuslavou Chleborádovou se uskuteční v neděli 24. listopadu a na závěr výstavy 2. února 2020 vždy v 17,00 hodin. Výtvarnou dílnu v sobotu 9. listopadu od 14,00 do 17,00 hodin povede muzejní pedagožka Vendula Fremlová. 

Výstava je věnovaná památce pedagožky, výtvarné kritičky, kurátorky a jednatelky Sekce Emmě Meiselové, která zemřela roku 1941 v Osvětimi. V Jízdárně teplického zámku potrvá až do 2. února příštího roku.