e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Zoopark zahájí provoz nové Stanice pro handicapované živočichy

publikováno: 25.6.2015, kategorie: Zajímavosti, autor: Martina Pelcová

Sdílet: facebook twitter google+

Podkrušnohorský zoopark Chomutov je zapojen do Národní sítě stanic pro handicapované živočichy, které zajišťují péči o zraněné volně žijící živočichy ve spádové oblasti Chomutovsko, Lounsko, Žatecko a Podbořansko. Nově rozšíří svou působnost i o oblast Mostu. Zvířata jsou po ošetření a doléčení vypouštěna zpět do volné přírody.

V případě, že zranění přijatého živočicha neumožňuje plnohodnotný návrat do volné přírody je ponecháno ve stanici jako trvalý handicap. 

Přestavba Stanice pro handicapované živočichy v Podkrušnohorském zooparku se stala nezbytnou již v roce 2013, kdy došlo k úpravě a zpřísnění legislativy o provozování záchranných stanic. „Vzhledem k nákladnosti projektu jsme využili možnost získání dotaci z operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu krajiny a přírody,“ vysvětlila ředitelka zooparku Iveta Rabasová. „Celkem jsme získali 90 % nákladů na přestavbu. 8 539 871 Kč činil příspěvek z Fondu Evropské unie, částkou 502 345 Kč přispěl Státní fond životního prostředí České republiky. Zbylá částka byla hrazena z rozpočtu zooparku. 

V rámci přestavby byl objekt nejen zrekonstruován, ale vznikla i nová veterinární ordinace, venkovní voliéry a další objekty souvisejících se zajištěním provozu stanice. Pořízen byl i nový automobil pro převoz handicapovaných zvířat.