reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Výstava v Duchcovském muzeu

publikováno: 25.5.2012, kategorie: Výstavy, autor: Luděk Svoboda

Sdílet: facebook twitter google+

Do 16. června můžete v Poppelově výstavní síni Muzea města Duchcova navštívit výstavu ZAHRADY-PARKY-POMNÍKY, věnovanou zahradám a parkům starého Duchcova.  Prostřednictvím obrazových pramenů, historických vedut, pohlednic i fotografií mohou návštěvníci nahlédnout do historie veřejné zeleně města Duchcova.

Část výstavy se soustředí na historický vývoj zámecké zahrady, největší zelené plochy ve městě, která prošla rozsáhlými proměnami od dob honosně řešené francouzské zahrady s terasami, fontánami a sochařskou výzdobou, přes volný krajinářský park anglického charakteru až po dobu současnou.

Výstava rovněž zachycuje pohnutý osud barokního panského špitálu, základního kompozičního prvku barokní podoby zámecké zahrady, který byl z důvodu těžby uhlí v r. 1958 barbarsky a zbytečně demolován. Vylíčena je i záchrana fresky Nanebevzetí P. Marie od V. V. Reinera ze špitální kaple, která v osmdesátých letech nalezla azyl v novém pavilonu navrženém prof. Janem Sokolem.

V r. 1881 nechal prchlivý hrabě Jiří Vilém uzavřít zámeckou zahradu pro veřejnost, nepřímo tak podnítil snahy měšťanů o zřízení městského parku, které vyústily založením Vysazovacího a okrašlovacího spolku v r. 1881 a otevřením prvního městského parku v r. 1882, park je v provozu dosud a je znám pod jménem Sady Bedřicha Smetany. V jednom z duchcovských parků se poblíž kaple sv. Barbory nachází i hrob světoběžníka Giacoma Casanovy. Prostor býval hřbitovem, který byl zrušen r. 1903 a byl parkově upraven.

I v osudech pomníků zdobících duchcovské parky se zrcadlí složitost dějin minulého století. Pomník Josefa II. v městském parku z r. 1905 byl odstraněn r. 1919 jako symbol starého Rakouska, pomník německého středověkého básníka Walthera von der Vogelweide z r. 1911 byl jako nežádoucí odstraněn po r. 1945. Zmizel i pomník Friedricha Schillera z r. 1907, který byl adaptován na pomník Rudé armády. Ukrytý pomník W. von der Vogelweide byl r. 1991 instalován na původním místě. V Sadech B. Smetany byla obnovena původní instalace pomníků B. Smetany a L. van Beethovena od duchcovského sochaře Hermanna Zettlitzera z r. 1932. Výstavu je možno navštívit vždy ve všední dny od 9.00 do 17.00, výstava potrvá do 16. června 2012.