e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Žatec říká dost nevkusným reklamním poutačům

publikováno: 25.2.2022, kategorie: Památky, autor: Tomáš Kassal

Sdílet: facebook twitter google+

Nařízení města, kterým se stanoví zákaz umístění reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, začne platit od 1. března v Žatci. Cílem je postupně zbavit ulice města od nevhodných reklam a vyčistit veřejný prostor od tzv. vizuálního smogu. Žatec se inspiroval v některých historických městech.

Součástí Nařízení města, které schválili žatečtí radní na svém únorovém jednání, je Manuál dobré reklamy města. „Manuál má pomoci zorientovat se v problematice reklam, procesu povolování a vhodnosti jejich řešení na nemovitých kulturních památkách, v území Městské památkové rezervace i jejím ochranném pásmu a v Městské památkové zóně. Smyslem celého našeho snažení by nemělo být správnou reklamu vymáhat, ale s ní pomáhat,“ vysvětlil místostarosta Žatce Jaroslav Špička.

Právě jako pomocník má nově vydaný manuál fungovat. Vznikal díky inspiraci ve městech, jako jsou Znojmo, Český Krumlov či Olomouc a kde podobná pravidla fungují. „Z mého pohledu je manuál velmi povedený především proto, že může fungovat jako pomyslná kuchařka. Vysvětluje důležité pojmy, přináší obecné zásady a doporučení, ale také ukazuje dobré i špatné příklady,“ dodal Jaroslav Špička.

Městský úřad nabízí podnikatelům a provozovnám konzultace ohledně jejich reklam, jak je navrhovat i realizovat. Nevhodné nápisy, tabule, štíty či neónové nápisy by měly postupně zmizet a nahradit je mají poutače či nápisy, které budou svým stylem a provedením odpovídat historickému významu královského města i kandidatuře na seznam Světového dědictví UNESCO. 

Město nechce při vymáhání správné reklamy podnikatele a živnostníky šikanovat. Zároveň je ale nutné upozornit, že připomínky, návrhy a doporučení se mohou u těch, kdo nebudou Nařízení města respektovat, po čase změnit v pokuty. Sankce může udělovat orgán památkové péče. 

„Primárním cílem Nařízení města i Manuálu dobré reklamy města je především seznámení podnikatelské i ostatní veřejnosti se skutečností, že reklamu v historickém centru města nelze umisťovat bez příslušného procesu návrhu a povolení,“ zdůraznil J. Špička.

Ilustrační foto: Pixabay.