reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Most i Litvínov čeká v červenci letní odstávka teplé vody

publikováno: 24.4.2014, kategorie: Zajímavosti, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Po třech letech pouze lokálních odstávek teplé vody v Mostě a Litvínově chystá komořanská teplárna a rozvodné společnosti letos pro obě města vícedenní celoplošnou odstávku. Potrvá od 5. do 18. července, někde bude prodloužena do 25. 7. Důvodem jsou rozsáhlé opravy a rekonstrukce prováděné nejen na horkovodech, ale i na samotném zdroji, který byl naposledy odstaven právě v roce 2010.

Seznam činností, které se budou během odstávky provádět, obsahuje stovky položek a na pracích se bude kromě zaměstnanců United Energy a Severočeské teplárenské podílet i řada dodavatelských firem.

Mezi nejvýznamnější práce přímo ve zdroji v Komořanech bude patřit například generální oprava turbogenerátoru TG5 s náklady cca 17 mil. Kč nebo částečná výměna zařízení rozvoden s celkovými náklady přesahujícími 3 mil. Kč. Pro zajištění bezporuchové výroby tepla bude vyměněna část řídicího systému pro obsluhu teplárenských kotlů s náklady ve výši 3 mil. Kč. Význačné jsou i investice na opatření pro spalování různých druhů uhlí.

Kromě prací přímo v Komořanech bude během odstávky probíhat nevyhnutelná údržba horkovodů. Půjde jednak o naplánované opravy a investice na rozvodech, které nelze provést, jestliže potrubím proudí horká voda. Dále pak o nezbytnou diagnostiku, která odhaluje stav zařízení a je nutná pro plánování další údržby.

Prodloužený termín odstávky se bude v Litvínově týkat lokality „Litvínov střed“ (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), díky velmi rozsáhlé generální rekonstrukci tepelné sítě Litvínov střed a dále části Osady (u Citadely a 3. ZŠ), kde bude probíhat 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT.

V Mostě se teplárenská společnost zaměří na generální opravu páteřního tepelného napaječe (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), která spočívá ve výměně potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném kanále. I této lokality se týká prodloužený termín odstávky.

Celkové náklady na investice a opravy horkovodů se v letošním roce pohybují ve výši cca 73 miliónů korun, dalších přibližně 92 miliónů korun bude investováno do údržby samotného zdroje.

„Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.ue.cz a www.setep.cz, za pomoci obou radnic i informačních letáků umístěných v domech. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969,“ řekla k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Teplárenské společnosti dále informují veřejnost, že v souvislosti s realizací těchto akcí na tepelných zařízeních bude v místech prováděných prací přechodně docházet k mírnému zvýšení hluku, prašnosti a zároveň k dopravním omezením.

„Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají,“ doplnila Kučerová.