e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Rok 2015 v Dolním Poohří bude rokem velkých výročí

publikováno: 24.2.2015, kategorie: Turistika, autor: Libuše Novotná Pokorná

Sdílet: facebook twitter google+

Několik významných výročí si v letošním roce budou připomínat historická sídla v Dolním Poohří. Celý rok bude zámek Nový Hrad v Jimlíně návštěvníkům představovat svou 550 let dlouhou historii, v Žatci upomenou, že uplyne 750 let od udělení privilegií městu a Louny se sérií akcí se připojí k celorepublikovým připomínkám výročí upálení Mistra Jana Husa. A slavit bude i samotná řeka Ohře.

550 let zámku Nový Hrad

2. května roku 1465 povoluje král Jiří z Poděbrad stavbu a Albrecht Bezdružický z Kolowrat začíná na místě někdejší tvrze budovat honosný hrad. Tak začíná 550 let dlouhá historie Nového Hradu v Jimlíně na Lounsku. Více se o ní můžete dozvědět při prohlídkách, které začnou po zimní přestávce 1. dubna. „V duchu oslav se ponese program celého roku, ovšem hlavní program vyvrcholí na Novohradské pouti, která se koná tradičně třetí víkend v květnu a která je svým datem nejblíže datu podpisu zakládací listiny krále Jiřího z Poděbrad,“ říká k oslavám ředitel příspěvkové organizace Zámek Nový Hrad Josef Kabát. Poslední květnový den budou na hradě slavit svůj den děti a během prázdninových měsíců nebude chybět Zámecké kulturní léto. 19. září se uskuteční Strašení na Novém Hradě a před koncem sezóny v říjnu také druhý zámecký ples.

Husovy Louny

600. výročí upálení Mistra Jana Husa budou po celý rok připomínat Louny. "Aby to občané měli jednodušší, je vždy 6. den v měsíci nějaká akce plus několik dalších navíc," vysvětluje Blanka Tomášková z Městského informačního centra. Během roku tak návštěvníky v Lounech čekají přednášky, tematické procházky po městě, zájezdy po stopách Jana Husa, výstava o husitství v regionu v lounském muzeu. Na večer 5. července je naplánována vzpomínková akce na Červeňáku s lampionovým průvodem a programem pro děti a následující den se bude konat slavnostní bohoslužba a pietní akt u Husova pomníku v Lounech.  K výročí budou v prodeji i speciální turistické vizitky a turistické razítko – Husovy Louny.

750 let žateckých privilegií

V prosinci 2015 uplyne 750 let od chvíle, kdy král Přemysl Otakar II. udělil Žatci některá městská práva – například do vzdálenosti míle od města nesměla být žádná krčma a právo soudit ve městě měl jeho rychtář. Tomuto historickému milníku se bude věnovat velikonoční program na náměstí Svobody 4. dubna a také Dny evropského dědictví, které připadají na 11. a 12. září 2015.

Oslava Ohře

1210 let od první písemné zmínky o řece Ohři bude připomínat celoroční program, který připravuje Destinační agentura Dolní Poohří. Zahrnuje putovní výstavu o proměnách řeky a významných událostech podél ní, vydání knihy bájí a pověstí, vztahujících se k řece nebo svěcení pramenů v německých Smrčinách. Hlavní oslavy proběhnou 27. června na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani a další akce se postupně připojují. „Rádi bychom touto cestou vyzvali další obce a města na řece, aby se připojily k oslavám a daly nám o svých akcích vědět,“ říká ředitelka Destinační agentury Libuše Novotná Pokorná.