e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Bývalý Kapucínský klášter v Žatci propojí historii s moderní dobou

publikováno: 22.12.2022, kategorie: Památky, autor: Tomáš Kassal

Sdílet: facebook twitter google+

Jedna z největších investičních akcí Žatce v posledních letech, tedy přestavba bývalého Kapucínského kláštera na robotické a spolkové centrum, by měla být hotová na podzim roku 2023. Stavba za necelých 100 milionů korun je za svou polovinou.

„Jsme zhruba za polovinou stavby, máme před sebou necelý rok, s dokončením počítáme v září 2023,“ potvrdila termín ukončení prací vedoucí Odboru rozvoje města Žatec Kateřina Mazánková. Po dokončení bude bývalý klášter sloužit k účelům, na něž město žádalo dotaci – tady jako robotické centrum pro děti i širokou veřejnost, ale také jako komunitní centrum, čili místo pro schůze spolků či setkávání různých skupin lidí. Největší prostor bývalého kláštera, někdejší jídelna, bude mít multifunkční využití a může posloužit i pro menší kulturní akce.

V současné době dodavatelská firma Chládek a Tintěra dokončila hrubou stavbu, rozvody topení, elektřiny, vody a kanalizace. Hotové už jsou podlahy a buduje se přístavba na prostranství u hlavního vchodu do Klášterní zahrady, která bude sloužit jako hlavní vchod do objektu. „V lednu by měly začít restaurátorské práce, které budou spočívat v obnově dekorativní výmalby jednoduchých rámů a linek v multifunkčním sále v přízemí a v 1. patře v chodbě a v některých místnostech  v obnově výmalby s květinovými motivy. Některé historické malby, které nejsou pro tuto stavbu tolik významné, zůstanou skryté pod novou jednobarevnou výmalbou,“ řekla Denisa Harajdová z odboru rozvoje města.

Součástí prací byly i výměny některých dřevěných částí, jež napadla dřevomorka. V rámci rekonstrukce historického objektu bylo také nutné obnovit štukatérskou výzdobu. Dojde ke kompletní obnově rajské zahrady včetně nové květinové výsadby.

Výsledkem by mělo být atraktivní propojení kulturní památky, jež byla postavena v 17. století a prošla velkou rekonstrukcí v 19. století, s moderními technologiemi v rámci robotického centra. Jedním ze symbolických přechodů mezi dvěma historickými obdobími se má stát kovové schodiště s obrysy robotů v robotickém centru.

Hlavním přínosem rozsáhlé rekonstrukce je záchrana a oživení velké kulturní památky, pro niž město v minulosti dlouho marně hledalo využití a dokonce ji nabízelo k prodeji. Ten se nakonec neuskutečnil, což je možná dobře: Spojením spolkového centra v bývalém klášteře se sousední Klášterní zahradou a nedalekým Chrámem chmele a piva vzniká na Pražském předměstí rozsáhlý areál v majetku města, který nabídne Žatečanům i turistům více možností, jak se bavit, vzdělávat či trávit volný čas.