e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Na Dočesné bude k vidění film mapující šedesát ročníků

publikováno: 22.8.2017, kategorie: Slavnosti a festivaly, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Letošního roku oslaví Žatec již 60. Dočesnou, a tak se pořadatelé rozhodli pro návštěvníky připravit krátký film, sledující slavnosti chmele a piva v průběhu let. Krátký dokument uvidí návštěvníci oslav poprvé v pátek 1. září, tedy v první den oslav, které budou pokračovat i v sobotu.

Dokument je rozdělen do tří částí, ve kterých se můžete těšit na Historii Dočesné, Zajímavosti z Dočesné a Významné osobnosti Dočesné. První promítání filmu bude v pátek 1. 9. po oficiálním zahájení a dále v pauzách mezi jednotlivými vystoupeními účinkujících. Projekce budou probíhat po jednotlivých dílech na LED obrazovkách na všech scénách. V průběhu roku se na něj můžete těšit i v rámci programu Digitálního kina v Žatci.

Slavnosti se počítají od roku 1957, ale rozhodně to neznamená, že by měly takto krátkou historii. Její počátky je třeba hledat ve středověku ve spojitosti s žateckým vinařským cechem, který pěstoval víno i chmel a tradičně slavil vinobraní a konec chmelové sezóny. Hlavní rozvoj pěstování chmele je datován do doby Karla IV., už tenkrát se zakončení sklizně oslavovalo.

Od roku 1833 pak v Žatci existoval chmelařský spolek, který používal název se starší doby – Weinerverrein. V převážně německém Žatci se ještě v 19. století používal termín Hopfenkranzfest čili Slavnost chmelového věnce. Součástí býval i chmelový tanec. 

Počátkem dvacátého století byla Dočesná stále především oslavou ukončení sklizně, tedy jakousi chmelovou obdobou dožínek. Součástí byl průvod s žebřiňákem a vyvrcholením slavnosti bylo předání chmelového věnce starostovi před radnicí. Podobně se slavilo ale i v okolních vesnicích. Česáči doprovázeli vyzdobený vůz s posledními dřevěnými chmelovým tyčemi do statku, jehož majitel byl korunován chmelovým věncem. Tuto tradici přerušila až druhá světová válka.

První Dočesná po válce se konala v neděli 8. září 1946 na Flóře. V 50. letech byla již Dočesná v režii nového režimu a na starost si jí vzal Dům osvěty. Od této doby už Dočesná začínala mít současnou organizoivanou podobu a k vidění byli i různí vystupující umělci. V současnosti je víceméně přehlídkou pivovarů a za hlavní program jsou považovány koncerty.