reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Podkrušnohorský zoopark je evropsky významná lokalita

publikováno: 22.8.2012, kategorie: Zajímavosti, autor: Martina Pelcová

Sdílet: facebook twitter google+

Podkrušnohorský zoopark byl zařazen do soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 jako Evropsky významná lokalita (EVL). Cílem soustavy NATURA 2000 je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie a chránit nejvzácnější evropské živočišné a rostlinné druhy. Podkrušnohorský zoopark získal označení EVL díky dlouholetému výskytu silné a stabilní populace roháče obecného, našeho největšího brouka.

Vzácně je v zooparku možné pozorovat i páchníka, rovněž chráněného v celé Evropské unii. Oba tito brouci potřebují ke svému vývoji staré listnaté stromy, nejčastěji duby. Larva roháče požírá v době svého vývoje odumřelou dřevní hmotu a než dospěje z larvy v brouka, trvá to neuvěřitelných šest let. Jako brouk pak prožije život dlouhý pouhé tři až čtyři týdny. Páchník je svým vývojem vázán na staré duté listnaté stromy. Stejně jako roháč požírá odumřelou hmotu a celý svůj život prožije v rodné dutině, nebo v její bezprostřední blízkosti.

Cílem Evropsky významných lokalit je chránit přirozená stanoviště vybraných druhů  a informovat veřejnost o jejich ochraně a významu pro další generace. Informace mohou získat nejen návštěvníci zooparku na informačních tabulích, nově nainstalovaných v blízkosti vstupních pokladen zooparku.