e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Výjimečný nález archeologů: Středověké hračky z předpolí dolu Bílina

publikováno: 22.3.2021, kategorie: Zajímavosti, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

V místech budoucího postupu těžby hnědého uhlí dolu Bílina na Teplicku našli archeologové unikátní předměty, které rozšiřují naše povědomí o životě lidí ve 13. až 15. století. Byly mezi nimi i středověké hračky, které se dosud podařilo najít jen v několika málo lokalitách Čech.

V dostatečném předstihu před postupem povrchového dobývání hnědého uhlí Dolu Bílina probíhá v tomto prostoru celá řada prací tak, aby dopady budoucí těžby v podkrušnohorské krajině byly co nejmenší. Úrodná půda se odváží a je poté využívána při rekultivacích, každoročně se pořádá záchranný transfer obojživelníků a jako kompenzace za vykácení dřevin je prováděna náhradní výsadba stromů a keřů na katastrech obcí dotčených těžbou. V předpolí prvního skrývkového řezu zároveň probíhá svým rozsahem i v celostátním měřítku jedinečný průzkum týmu Archeologického ústavu Akademie věd ČR v úzké spolupráci s těžební společností Severočeské doly.

sd_archeologie_konvicka.jpgV lokalitě u Mariánských Radčic nedaleko Oseka objevili archeologové poněkud záhadnou obec Nesvětice zaniklou ve středověku. Postupně odkryli základy kostela, šlechtického sídla a dalších obytných a hospodářských staveb. Mezi nálezy převažovaly předměty z keramiky, ale objevily se i mince či podkovy. Velkou pozornost nepochybně budí dětská hračka – soška rytíře na koni pocházející z první poloviny 13. století. Štít rytíře nese symbol hrábí, tedy rodové znamení Hrabišiců – pánů z Rýzmburku, v jejichž držení Nesvětice byly minimálně od roku 1341. Jde o jedno z vůbec nejstarších vyobrazení tohoto rodového znaku. Hračka v podobě rytíře svědčí patrně o výchově chlapců z Nesvětic k budoucí vojenské službě. Lze předpokládat, že poté, co chlapci dospěli, přešli jako bojovníci do služeb rodu Hrabišiců. Další dětskou hračkou nalezenou v Nesvěticích byla plastika koníka. Dětským hrám mohla také sloužit červeně malovaná drobná nádobka – konvička nebo džbánek, pocházející z první poloviny 15. století.

Úspěšné archeologické nálezy z předpolí Dolu Bílina se řadí k nemnoha lokalitám v Čechách (například Starý Plzenec) a na Moravě (Mikulčice, Smilov u Prostějova), kde byly středověké hračky objeveny. Nejčastěji šlo o keramické či kovové předměty s lidskou podobou jako panenky, madonky, mniši, nebo zvířecí plastiky. Středověcí chlapci si pak hráli s miniaturami zbraní a nástrojů. Tyto nálezy pocházejí v drtivé většině z vyspělého prostředí sídelní struktury měst a hradů. Na vesnicích jsou nalézány spíš ojediněle. O to cennější jsou předměty objevené v lokalitě Nesvětice. Unikátní archeologické nálezy z předpolí Dolu Bílina dokazují provázanost středověké obce Nesvětice s nedalekým oseckým klášterem a rodem Hrabišiců z Rýzmburku. Zároveň rozšiřují naše poznatky o vývoji života středověkých vesnic v krajině pod Krušnými horami.

Foto: Středověká dětská hračka - červeně malovaná konvička z první poloviny 15. století, středověká dětská hračka - plastika jezdce na keramickém koníkovi z první poloviny 13. století. Archív Severočeských dolů, a.s.