reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Nominace na Cenu hejtmana už jen do konce měsíce

publikováno: 22.2.2013, kategorie: Zajímavosti, autor: Alena Tichá

Sdílet: facebook twitter google+

Do konce února přijímá Ústecký kraj návrhy na osobnosti, které si podle občanů zaslouží za svou výjimečnou činnost ocenění. Hlavním kritériem je přínos pro život v regionu. Znáte někoho takového ve svém okolí? Víte o někom, kdo si zaslouží poděkování? Domníváte se, že dělá velmi prospěšné aktivity? Neváhejte a nominujte ho! Může získat odměnu 100 tisíc korun.

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů či právnické osoby se sídlem v Ústeckém kraji a jiné subjekty působící na jeho území. Osobnosti lze nominovat v těchto kategoriích: regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura, sport.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února  2013 na adresu: Odbor kancelář hejtmana, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – například životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Společně s Návrhem na ocenění zašlete Prohlášení o bezúhonnosti nominovaného a jeho Souhlas s nominací. Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení na webu kraje.

Cena hejtmana je novodobou tradicí Ústeckého kraje. Tímto způsobem chce upozorňovat a děkovat osobnostem, které spolupracují a podílejí se na rozvoji svého regionu a pomáhají, aby se tu lidem žilo lépe. Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011 získal Stanislav Štýs, krajinný ekolog a rekultivátor, který byl nominován do kategorie regionální rozvoj.