e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Školáci v Mostě se mohou učit v novém geoparku

publikováno: 21.10.2016, kategorie: Pro děti, autor: Kateřina Táborská

Sdílet: facebook twitter google+

Díky projektu Chytré hlavy pro sever Vršanské uhelné získal Most zajímavou sbírku hornin. Geopark se na konci září otevřel v zahradě Základní školy ve Svážné ulici pod nemocnicí. Sloužit bude ale nejen školním dětem, otevře se i zájemcům o geologii z řad široké veřejnosti. Podařilo se do něj shromáždit i unikátní exponáty.

„Jsme škola se zaměřením na ekologickou výchovu, takže již máme učebny v přírodě a arboretum. Proto jsme prezentovali náš nápad na vybudování geoparku v Chytrých hlavách a uspěli,“ říká ředitelka školy Jana Nachtigalová. Podle ředitelky bude geopark využívat nejen 1. základní škola, ale i další základní a střední školy v regionu a otevřen je i veřejnosti. „Připravili jsme proto pracovní listy pro žáky a učitele,“ informuje ředitelka.

Geopark v zahradě školy vybudovala Bílinská přírodovědná společnost a zaměřuje se především na horniny místního regionu. „Soustředili jsme všechno, co tu může člověk vidět v přírodě, když zvedne kámen,“ vysvětluje spoluautor výstavy geolog Karel Mach. „Ale my jsme samozřejmě přivezli větší, aby na nich byly dobře vidět struktury a barvy. Takové v přírodě běžně nenajdete nebo jsou již zvětralé, porostlé lišejníky,“ doplňuje informace o výběru exponátů. I proto geologové hledali hlavně v aktivních těžebních lokalitách, kde jsou kameny „čerstvé“. Podařilo se shromáždit i několik unikátních kusů, takže geopark slouží i jakýsi depozit. „Je tam řada kamenů, které už za 20 – 30 let nebudeme mít šanci vidět. Například dvě konkrece (útvary vzniklé zahuštěním a spojením minerálů kolem jádra, obvykle kulovitého tvaru – pozn. red), jaké se nachází v hloubkách okolo 200 metrů. Až důl zaplaví voda, už je nikdo nenajde,“ podotýká geolog. Velkým štěstím bylo, že právě v době přípravy expozice se na dole Bílina podařilo najít zkamenělé dřevo, což je i v tak velkém lomu unikátní záležitostí, ke které nedochází často. „Dokonce je tam i jeden kámen ze soukromé zahrady – opuka. Ta se dříve běžně používala při stavbách, ale dnes už není otevřen žádný kamenolom, kde by se těžila, nebo jsou to chráněné lokality. Nakonec jsem zcela náhodou na faře v Kozlech našel opukový kámen, který je vyndaný přímo ze zdiva,“ odhaluje peripetie vzniku expozice Karel Mach.

V expozici samozřejmě nechybí ani uhlí, které je chráněno před rozpadem schránkou. Nejstarší geologické období reprezentuje rula, nejmladší pak štěrk z řeky Ohře. „Navezli jsme i pár menších kamenů, aby si do nich mohly děti zkusit bušit kladivem, případně je používat pro porovnávání vzorků,“ doplnila ředitelka 1. základní školy Jana Nachtigalová.

Všichni věnovali exponáty zadarmo, nejnákladnější na celém projektu byla doprava mnohatunových kolosů. Škola získala celkem 300 tisíc korun z projektu Chytré hlavy pro sever Vršanské uhelné.

P.I.

Foto: 1.ZŠ Most.