reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Café Nobel prozkoumá rozdíly pohlaví

publikováno: 21.6.2013, kategorie: Výstavy, autor: Frederik Velinský

Sdílet: facebook twitter google+

Zajímá vás, proč muži často neposlouchají a ženy neumí číst v mapách? Chtěli byste se dozvědět, proč se od sebe muži a ženy v tolika ohledech liší a kde jsou tyto odlišnosti zakódovány? Pak se určitě ve středu 26. června přijďte podívat do Café Atrium v Chomutově, kde v 17,00 hodin začíná další večer z cyklu Café Nobel, nazvaný Ženy a muži pohledem neurofyziologa aneb V soužití chmury zahání o mozku dobré poznání.

Hostem večera bude tentokrát Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., neurofyziolog a houslista. Pracuje v Oddělení buněčné neurofyziologie Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, kde se zabývá farmakologií a biofyzikou buněčných membrán, především na nervových synapsích. Přednáší také fyziologii a neurofyziologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, dále na Lékařské univerzitě v Severní Karolině, Kalifornii a na Kazaňské lékařské univerzitě.

V mezinárodních časopisech publikoval přes 240 odborných prací. Vedle článků o nekvantovém vylučování neuropřenašečů, o práci lidského svalu a působení plynného hormonu oxidu dusnatého, jsou nejznámější jeho publikace z oblasti mikroelektrod v mozku. Přednáší a publikuje články o rozdílech v nervové soustavě mezi pohlavími a o vztahu vědy a biblického pohledu na svět a život.

Hru na housle studoval na pražské konzervatoři, byl primáriem kvarteta Heroldova klubu komorní hudby. Příležitostně vystupuje s houslistou a primáriem Foerstrova tria Stanislavem Srpem.

„Muži a ženy jsou z biologického hlediska jedním druhem, ale ve své  fyziologii jsou odlišní, podobně jako se liší samečkové a samičky mnoha živočichů,“ říká profesor František Vyskočil. „Jsme komplementární a rozdíly mezi muži a ženami jsou pro obě strany výhodou. Kdo to nechápe, spěje k rozchodu.“ Kromě toho, čím se lišíme na první pohled a o čem dobře víme, se lišíme i tím, co vidět není a o čem nevíme. Rozdílné anatomii a fyziologii mozku odpovídají i různé úlohy muže a ženy při společném životě. „Ženy obecně používají pro řešení mnoha úkolů složitější části mozku, především kůru (neokortex), kdežto muži spíše primitivnější, intuitivnější ,plazí' a ,ptačí' oblasti jako je globus pallidus, amygdala či hipokampus." Možná i proto se navzájem doplňujeme – a také potřebujeme. Jako dvě poloviny, které vytvářejí fungující celek. Podle profesora Františka Vyskočila má toto tvrzení oporu už v Bibli (1. Mojžíšova 2,18): „I řekl Hospodin Bůh: ,Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.' Nic nenaznačovalo, že by toto spojení mělo být pouze dočasné. Adam a Eva měli být spolu evidentně celý život.“

Na večeru v Café Atrium v Chomutově se dozvíte, co byste pro to i vy sami mohli udělat. Těšit se můžete také na neopakovatelný humor a houslové ukázky v podání samotného hosta – profesora Františka Vyskočila.

Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, pořádaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s populárně vědeckým magazínem Českého rozhlasu Planetárium. Můžete ho navštívit vždy jedenkrát do měsíce v Městské knihovně v Lounech, ve Fokus kafe v Ústí nad Labem a také v Café Atrium v Chomutově.