reklama Tipy na víkend
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Podpora regionu vloni stoupla

publikováno: 21.1.2014, kategorie: Zajímavosti, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Společnost United Energy věnovala v loňském roce přes 1 900 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. „Vloni jsme, stejně jako v roce 2012, nejvíce podporovali vzdělávání, následovala oblast sociální spolu se zdravotnictvím, dále pak oblast sportu a volnočasových aktivit obyvatel. Městům, obcím a neziskovým organizacím přispěla teplárna o víc jak 220 tisíc korun více než v roce předchozím," sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Jako každý rok směřovala část podpory ze strany United Energy do partnerských měst Mostu a Litvínova. Most získal od teplárenské společnosti půl milionu například na podporu činnosti Podkrušnohorského technického muzea (100 tis. Kč), mosteckého HOSPICu (100 tis. Kč) či sociálně zdravotní činnosti K-centra (20 tis. Kč) a na další projekty v oblasti zdravotnictví, sportu, kultury a volnočasových aktivit. Litvínov použil 750 tisíc od komořanské teplárny na vzdělávání, konkrétně na rozvoj bakalářských studií ve Schole Humanitas a podporu Fotbalové školy (celkem 140 tis. Kč), dále na vybavení zahrad několika mateřských škol (200 tis. Kč) nebo na zajištění kulturních a volnočasových aktivit dětí i dospělých (160 tis. Kč). Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Litvínov patřila, tak jako loni, podpora prevence kriminality. Na nákup kamerového bodu a nového alkohol testeru použilo město z daru teplárny 250 000 korun.

V průběhu roku pak United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například další dva semestry Univerzity 3. věku při VŠFS v Mostě (60 tis. Kč), projekt Junáka – svazu skautů a skautek ČR na úsporu energie (30 tis. Kč), či akci pro neziskové organizace „Žijeme tady“, pořádanou chomutovským domem dětí a mládeže (30 tis. Kč). Poskytla peněžitý dar Krušnohorské poliklinice na nákup polohovacího lůžka (45 tis. Kč), občanskému sdružení AMA-SOP na obnovu počítačové techniky (45 tis. Kč), obecně prospěšné společnosti ENERGIE na vybavení zahrady (70  tis. Kč), ZŠ a SŠ J. Palacha na pořízení iPad učebny (více jak 75 tis. Kč) a dalším organizacím.

V roce 2013 uspořádali zaměstnanci United Energy pátý charitativní bazar, z něhož výtěžek ve výši 13 800 Kč putoval do zařízení okamžité pomoci pro děti od 3 -18 let Mosťáček. I v loňském roce pokračovala teplárna ve firemním dobrovolnictví. Tentokrát dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhali MC Klubíčko v Litvínově zvelebit zahradu.

Podporovat region bude United Energy i v roce 2014. Již od listopadu mají organizace možnost zažádat o podporu svých projektů v letošním roce. Více na webu www.tepelnapohoda.cz/regionu.