e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Prvorepubliková výstava v Teplicích má nové exponáty

publikováno: 20.12.2018, kategorie: Výstavy, autor: Vlasta Tichá

Sdílet: facebook twitter google+

Unikátní výstava Teplice za 1. republiky 1918-38, která je otevřena v teplickém zámku, byla čerstvě doplněna o dosud nezveřejněné fotografie z archivu dlouholetých majitelů teplického panství Clary-Aldringenů, pohledů na město Teplice a dalších dokumentů, jež se na výstavu původně nevešly. Vidět ji můžete do 25. února.

Unikátní výstava je součástí projektu Regionálního muzea v Teplicích, který připomíná významná výročí roku 2018 spojená s naší státností. Představuje přes 200 dochovaných trojrozměrných sbírkových předmětů, reklamní cedule, inzeráty, plakáty, obrazy, pohlednice a fotografie, doplněné časovými osami, dobovým filmem a interaktivní laboratoří. Cílem výstavy je ukázat co nejširší veřejnosti, jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích existence samostatného, demokratického československého státu. 

První řada exponátů a dokumentů připomíná situaci v Teplicích těsně po roce 1918, kdy zde vznik Československa nevítalo většinové německé obyvatelstvo s nadšením. Následující léta totiž přinesla českému obyvatelstvu Teplic mnohá zklamání nad tím, jak málo se změnilo jejich postavení, a německé většině nutnost vyrovnat se se životem v Československu. 

Další vystavené artefakty z této doby ale přibližují návštěvníkům výstavy dvacátá a třicátá léta 20. století jako dobu rozvoje a prosperity. Přispívá k tomu i dobový film z roku 1929, zapůjčený z Národního filmového archivu, ve kterém vidíme lázeňské město Teplice plné usměvavých lidí, kteří korzují v lázeňských parcích, tančí při koncertech lázeňského orchestru a baví se houstnoucím automobilovým provozem. 

Nespočet exponátů připomíná nově vzniklé obchody, restaurace a hotely, výstavbu moderních domů i celých vilových čtvrtí, zřízení nové české obecní a měšťanské školy a rozšiřování sítě autobusového spojení s městy v okolí i se sousedním Německem. 

Velmi vděčnými exponáty výstavy jsou fotografie a předměty, které se dochovaly z činnosti kulturních, vzdělávacích, charitativních, uměleckých nebo sportovních spolků té doby. Stejně tak jako připomínky divadelních představení, koncertů, výstav, přednášek, oslav nejrůznějších výročí nebo vystoupení významných umělců. Výstava neopomíjí ani doklady o sportovních utkáních a turnajích s mezinárodní účastí. 

Závěrem výstava pojednává, jak poklidnou atmosféru dvacátých let ukončila světová hospodářská krize, kdy znovu ožila slova o právu Němců na sebeurčení a autonomii pohraničí. Nedílnou součástí výstavy je tak i připomínka posledních měsíců 1. republiky, kdy Teplice před hrozbou z Německa začali opouštět židé, čeští a němečtí antifašisté a rodiny českých státních úředníků. Mnichovskou dohodou připadlo pohraničí republiky Německu a dne 9. října 1938 vstoupila do města německá armáda. Teplice se staly součástí nacistického Německa a v historii města Teplice se začala psát nová kapitola.