reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Jednání o železniční dopravě

publikováno: 20.9.2010, kategorie: Zajímavosti, autor: Luděk Svoboda

Sdílet: facebook twitter google+

Zástupci Ústeckého kraje, radní pro dopravu Jiří Šulc a vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek přijeli na pozvání náměstků ministra dopravy Martina Sýkory a Ivo Tomana projednávat aktuální témata v železniční dopravě. Jednání se dále účastnili ředitelé zainteresovaných odborů z ministerstva dopravy, ale i zástupci vedení ČD, a.s. a SŽDC, s.o. Jednání bylo věnováno financování drážní dopravy v příštím roce.

Úhrada ztráty z provozu regionální dopravy se na železnici skládá ze státního příspěvku a úhrady kraje, v příštím roce však s ohledem na rozpočtovou krizi stát nebude schopen v rozporu s nedávno uzavřeným memorandem zvýšit svůj příspěvek o inflaci. Ústecký kraj deklaroval, že je vázán smlouvou s dopravcem i uvedeným memorandem a úhradu dopravci o inflaci zahrnul do návrhu rozpočtu na rok 2011. Tím zajistí pokračování stability objednávky regionální železniční dopravy.
Další část jednání byla věnována úmyslu státu uspořit za údržbu některých málo využívaných tratí.

Dle platného zákona o dráhách a souvisejících předpisů je totiž stát povinen udržovat v provozuschopném stavu i ty tratě, kde jede jen několik vlaků za týden, nebo dokonce za rok. V našem kraji je takových tratí několik. Zástupci kraje na jednání potvrdili současný stav objednávky, tj. dle schválené koncepce, ve které některé naše regionální tratě již delší dobu vůbec nefigurují – tzn. že na nich kraj neobjednává žádnou dopravu. Ze strany kraje se jedná o stav dlouhodobý, avšak na některých takových tratích („Doupovská dráha“ na Kadaňsku, „Švestková dráha“ na Litoměřicku, či „Kozí dráha“ z Děčína do Oldřichova) mají zájem o turistickou sezónní dopravu obce.

Zájem státu uspořit na tratích, kde jsou vynakládány mnohem vyšší náklady na údržbu, než se vybere na poplatku za užívání dopravní cesty je legitimní. Pokud však by chtěl stát takové tratě zrušit, musí postupovat dle zákona a ve správním řízení oslovit všechny účastníky, tedy včetně obcí,“ vysvětlil Jiří Šulc.