e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Erb pánů z Jimlína se našel v Německu

publikováno: 19.9.2015, kategorie: Památky, autor: Vít Pávek

Sdílet: facebook twitter google+

Víte, že erb pánů z Jimlína je znám již od roku 1361 a do minulého týdne byl prakticky neobjevený? Erb původních majitelů panství a dnešního zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku je dochován v Erbovní síni německého královského hradu Wenzelsburg v městečku Lauf an der Pegnitz, 20 km od Norimberka. Jeho nález ale vyvolává nové otázky.

Pevnost vybudovaná roku 1356 Karlem IV. měla chránit obchodní cestu mezi Prahou a Norimberkem a současně se stala mocenskou oporou tzv. Horní Falce, z které chtěl mít panovník českou kolonii Neuböhmen čili Nové Čechy. Zcela ojedinělou atrakcí hradu je právě Erbovní sál, celý věnovaný oslavě Českého království a jeho zemí Moravy a Slezska. Celkem 112 různých erbů vytesal do stěn místnosti ve dvou řadách pražský kameník. Nejobsáhlejší část výzdoby tvoří erby české, moravské a slezské šlechty, císařových spojenců. Některá vyobrazení se poprvé objevují právě na Laufu a jako celek je tato galerie evropským unikátem...

Erbovní sál je považován za pokladnici české heraldiky, a pro nás je nejstarším dokladem vyobrazení erbu a důkazem urozenosti a dodnes blíže neurčeného významu původních majitelů jimlínského/novohradského panství... 

Je ovšem zajímavé, že erb pánů z Kolowrat se v galerii nenachází, a to i přesto, že v roce 1361 byl Albrecht "starší" z Kolowrat, rozmnožitel rodu a stavitel nedalekého ročovského kláštera, maršálkem Anny Svídnické, manželky Karla IV., tedy jedním z nejvýznamnějších mužů císařského dvora.

Proč tedy páni z Jímlína (ale i Žerotínové od Panenského Týnce, či Žeberkové ze Slavětína) tu čest reprezentovat České království v Horní Falci měli a Kolowraté nikoliv?