e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Lounský kostel dnes slaví 500 let

publikováno: 19.4.2020, kategorie: Památky, autor: Kateřina Táborská

Sdílet: facebook twitter google+

V neděli 19. dubna uplynulo 500 let od položení základního kamene chrámu svatého Mikuláše v Lounech. Stavba architekta Benedikta Rejta byla dokončena o osmnáct let později, v roce 1538. Dominanta města je jedinečnou stavbou pozdní gotiky u nás.

 

"Léta od narození Páně 1520 ve čtvrtek před dnem Svátostí položeny jsou základy tohoto chrámu farního a dokončeno jest všecko budování 1538 v pátek před sv. Markétou prací a nákladem města tohoto," tak zní v češtině latinský nápis nad vstupem na kůr uvnitř chrámu. Protože už se dnes podle náboženských svátků v čase neorientujeme, doplňme, že zahájení proběhlo 19. dubna a stavba ukončena 12. července.

Stavba chrámu začala po velkém požáru roku 1517, který zachvátil celé město včetně farního kostela. Zbyla jen věž, která dodnes slouží jako vyhlídkové místo. 

Trojlodní chrám má vnější opěrný systém, krouženou klenbu a jehlancovou střechu, typické znaky stavební hutě Benedikta Rejta, významného architekta jagellonské doby. Je autorem Vladislavského sálu na Pražském hradě, ve své době největším zaklenutým sálem bez středových opěr ve střední Evropě. Jasnou podobnost autorova rukopisu pak najdete při srovnání lounského chrámu s chrámem svaté Barbory v Kutné Hoře. Benedikt Rejt byl spojen s městem Louny tak výrazně, že se dokonce historici jeden čas domnívali, že se tam narodil a říkalo se mu té Beneš z Loun. Jisté však je, že jeho tělo v chrámu svatého Mikuláše odpočívá.

Kostel je návštěvníkům běžně dostupný celoročně, je možné si prohlédnout jak interiér kostela, tak vystoupat na věž. Bohužel v současné době je stejně jako ostatní památky uzavřen. Jeho unikátní střechu však můžete spatřit z širokého okolí.

Foto: Ladislav Bába.