reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Ekologické centrum Most řešilo vloni více než 1 300 dotazů

publikováno: 19.1.2007, kategorie: Vzdělávání, autor: EC Most

Sdílet: facebook twitter google+

Počet dotazů, s nimiž se lidé obracejí na bezplatnou linku Ekologického centra Most rok od roku narůstá. Centrum, které se jako jediné v ČR zaměřuje na nonstop monitoring imisní situace a nestandardních událostí v průmyslových podnicích, zodpovídá také dotazy související s ekospotřebitelstvím. Od svého vzniku v polovině roku 2000 má Ekologické centrum na kontě již téměř 5 000 vyřešených dotazů. V loňském roce dispečeři zodpověděli na rekordních 1 355 dotazů. Standard ekoporaden je přitom minimálně 300 vyřešených dotazů za rok. Nejčastěji se lidé obraceli na dispečery prostřednictvím bezplatné linky 800 195 342, přibývá však i počet e-mailových dotazů a osobních návštěv. Kromě laické veřejnosti využívají služeb ekoporadny také školy, které mají zájem o exkurze a semináře, informace jsou poskytovány také úřadům. Na co se lidé ptají? Nejvíce dotazů se týkalo aktuální imisní situace, k čemuž přispěla zhoršená čistota ovzduší na počátku roku. O kvalitě ovzduší navíc centrum informuje také prostřednictvím svých internetových stránek. Volající se rovněž zajímají o problematiku odpadů, kácení stromů a nepořádek na veřejných prostranstvích. „Potěšitelné je, že vzrůstá počet takových dotazů, ze kterých je zřejmé, že se lidé začínají více zajímat o dopad své činnosti na životní prostředí. Například jeden z tazatelů se zajímal o to, jak ekologicky zneškodnit starou střechu z vlnitého eternitu. Jiní zase o ekologické alternativy zateplení domu a ekologické vytápění,“ sdělila Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra. Zájem byl také ze strany novinářů, např. o poškozování skal při slézání ledopádů, nelegální sběr hlemýžďů, škodliviny vznikající při požáru skládky apod. Během roku bylo zaregistrováno celkem 28 stížností. Necelá polovina stížností se týkala pachové zátěže, další stížnosti pak zvýšené kouřivosti, kácení stromů a nepořádku na veřejných prostranstvích. Některé byly řešeny podáním aktuálních informací o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a koncentracích škodlivin v ovzduší. Zprávy o nestandardních událostech v podnicích má ekocentrum k dispozici od České rafinérské a Chemopetrolu. Ekologické centrum dokončuje v tomto roce projekt výukového CD-ROMu „Chemie a životní prostředí“, v rámci kterého budou probíhat i výukové semináře. Další semináře budou zaměřené na ekologicky šetrné výrobky. Snahou centra je také zpřístupnění rozsáhlé videotéky s tituly z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. V letošním roce by se tak veřejnost mohla dočkat seminářů spojených s promítáním filmů v prostorách nově vybavené přednáškové místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, v rámci něhož ekologické centrum funguje. V říjnu loňského roku rozšířilo Ekologické centrum Most svoji působnost až do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. To funguje podle obdobného modelu, tedy s bezplatným telefonem, napojením na dispečinky průmyslových podniků a širokými ekoporadenskými službami pro veřejnost.