e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Teplické muzeum zve do světa pytláků

publikováno: 18.7.2016, kategorie: Výstavy, autor: Vlasta Tichá

Sdílet: facebook twitter google+

Pytláky jako svého druhu umělce a kutily představuje netradiční výstava v teplickém zámku. Vernisáž lidové výstavy pytláckých kuriozit sběratele Milana Hlásenského nazvané Pytlácké zbraně se koná ve čtvrtek 21. července v 17,00 hodin.

Výstava v prostorách teplického zámku prezentuje historický vývoj chladných i palných zbraní, perličky z nálezů jednotlivých restaurovaných kusů, něco z dějin pytláctví a informace o lovené zvěři. 

Výstava specifických pytláckých zbraní sběratele Milana Hlásenského pokrývá časový oblouk od 18. století do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud byl zručný řemeslník, originálně vyrobil doma v kůlně. Jedná se o funkční a účelné originály, které pro svou obyčejnost nebývají součástí historických muzejních sbírek a lze je spatřit jen na této poučné „lidové výstavě“.

Vystavené zbraně člověku, který jim umí naslouchat, poví hodně o tom, kde vznikly, kdo je zhotovil, jak s nimi pracoval a proč jsou zrovna takové. Výstava přináší odpověď na otázky čím pytlák lovil, kde a jak získával své zbraně a jaké metody používal. Zajímavá je proto, že taková pytlácká, podomácku zhotovená nebo upravená zbraň plní nejen svůj základní účel, ale identifikuje rovněž svého uživatele a mnohdy i um a vtip zhotovitele. "Pytlák je sice osobnost rozporná, ale k tomu, co konal, potřeboval určité nadání," zní ponaučení výstavy. Výstava potrvá do 30. října a je otevřena od úterý do pátku od 12,00 do 17,00 hodin, o víkendech pak od 10,00 do 12,00 hodin a odpoledne od 13,00 do 17,00 hodin.