e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Oslavy řeky Ohře: Speciál o Ohři začíná

publikováno: 18.4.2015, kategorie: Zajímavosti, autor: Kateřina Táborská

Sdílet: facebook twitter google+

Na stránkách magazínu www.e-region.cz začal Speciál věnovaný oslavám řeky Ohře. Destinační agentura Dolní Poohří letos připomíná 1210 let od první zmínky o Ohři, tehdy Agaře, a připravila celou sérii akcí podél celého toku. Zahájení je v sobotu 18. dubna u pramene řeky v Německu.

Celé jaro a léto a se budeme ve Speciálu věnovat jednotlivým akcím, které jsou součástí oslav a které vyvrcholí v červnu na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Na jednom místě najdete všechny informace k oslavám, včetně těch, které už na stránkách magazínu vyšly.

Poprvé zmiňuje řeku Ohři-Agaru a také Krušné hory-Fergunna raně středověký anál Chronicon Moissacense, sepsaný v 9. století. „V záznamech stojí, že v roce 805 vtrhla do Čech třemi proudy vojska římského císaře a franckého krále Karla Velikého, vedená jeho synem Karlem Mladším. Část francké armády překročila Krušné hory (Fergunna), další pokračovala údolím Ohře (Agara). Neúspěšně pak obléhala českou pevnost Canburg, jež bývá někdy ztotožňována s Kadaní. Frankové pak zpustošili oblast až k řece Labi (Albia),“ vysvětluje historik Petr Hlaváček. „V roce 2015 tak uplyne již úctyhodných 1210 let od první písemné zmínky o Krušných horách a řece Ohři, klíčových topografických fenoménech severozápadních Čech a celé střední Evropy,“ dodává historik. 

Foto: Josef Kořenský, fotografická soutěž Destinační agentury Dolní Poohří.