e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Výstava o středověké archeologii Duchcova

publikováno: 18.2.2014, kategorie: Výstavy, autor: Jiří Bureš

Sdílet: facebook twitter google+

V Poppelově výstavní síni Muzea města Duchcova se otevřela výstava Středověký Duchcov očima archeologie. Představuje návštěvníkům zajímavé nálezy z archeologického průzkumu, který probíhal při výkopových pracích v centru města před dvěma lety. Výstavu si můžete prohlédnout až do konce března.

Návštěvníky vernisáže provedl Michal B. Soukup z Archeologického ústavu AV ČR Praha, který se dlouhodobě věnuje problematice středověkých dějin Duchcova a jeho nejbližšího okolí, mimo jiné je autorem pojednání o středověkých dějinách Duchcova v knize Duchcov, historie, kultura, lidé a drobné publikace „Středověké Duchcovsko“ (Duchcov 2009).

Výstava prezentuje nálezy, dokumentaci a některé výstupy záchranného archeologického výzkumu z léta 2012. Ten v Duchcově provádělo žatecké pracoviště pražského Archeologického ústavu vedené archeologem Petrem Čechem v souvislosti s výměnou kanalizačního potrubí v ulici Husova a na náměstí Republiky. K vidění jsou nejen keramické střepy z předhistorického období, ale především nálezy středověké, zahrnující početné fragmenty i celé kusy nádob, zvířecích kostí, zbytky výmazů hrázděných domů nebo strusky - odpadového materiálu hutnické činnosti. Soubor nálezů pochází především z nevelkého úseku výkopu v prostoru nám. Republiky, kde byl v trase kanalizace odkryt suterén městského domu zaniklého za husitských válek při vypálení Duchcova.

Výstava v Muzeu města Duchcova potrvá do 28. března 2014. Na vernisáž výstavy volně navazovala hodinová přednáška a diskuse na téma archeologického výzkumu v Duchcově a možné podoby středověkého Duchcova, která proběhla za velkého zájmu veřejnosti v prostorách čajovny Pohoda v přízemí budovy muzea.