reklama Tipy na víkend
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Přežily z dob dinosaurů...

publikováno: 17.10.2008, kategorie: Vzdělávání, autor: Dana Kovaříková

Sdílet: facebook twitter google+

Na 20. října připadá tradičně mezinárodní den stromů. Ekologické centrum Most při této příležitosti upozorňuje na zajímavé druhy dřeviny, které přežily z dob dinosaurů. Některé druhy rostoucí již v období druhohor, můžete zahlédnout i v Mostě. Možná okolo nich denně procházíte a vůbec si neuvědomujete, že se právě setkáváte se „živoucí fosilií“. Je to tak. Přežily z dob, kdy po světě běhali brontosauři, tyranosauři a další podobná havěť, kdy v mořských hlubinách lovili masožraví plesiosauři a oblohu brázdili pterosauři s mohutnými blanitými křídly. S těmito tvory se však dnes již setkat nemůžeme, na rozdíl od některých rostlin, které z doby dinosaurů přežily. Původně se považovaly za vyhynulé, až pak náhle došlo k jejich znovuobjevení. Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides) – tento urostlý strom potkává každý, kdo prochází okolo zpívající fontány v parku u křižovatky ulic J. Skupy a Budovatelů. Je to - podobně jako modřín - opadavý jehličnan, nenápadně schovaný za pergolou. Dlouhé roky byla metasekvoje známa jen z otisků zkamenělin a myslelo se, že dávno vyhynula. Ve čtyřicátých letech však došlo k jejímu objevení v Číně, jež byla jejím pradomovem. Jinan dvoulaločný (Gingo biloba) – již v roce 1690 byl objeven v Číně, ale jeho přirozený výskyt je velice omezený. Jak víme z přírodopisu, jedná se o přechodnou formu mezi jehličnany a listnáči.V Mostě lze jeden krásný exemplář jinanu zahlédnout v zahradě bývalého domu dětí a mládeže. Jeho kolega v ulici Zd. Fibicha již neměl při svém růstu tolik štěstí. Výsadba na nevhodné stanoviště a vydatná pomoc vandalů dokázaly své a tak zde můžeme zhlédnout pouze torzo nevzhledného chudáčka. Ovšem vzhledem k jeho dlouhověkosti jde téměř o miminko, takže by nás mohl za dalších několik set let překvapit tím, jak se z ošklivého káčátka vyklube urostlý junák. Vlastníky menších exemplářů jsou pak 11. a 1. základní škola. Jinan se může stát i ozdobou vaší zahrádky. Není náročný na pěstování, snáší velice dobře městské ovzduší a můžete si vybrat i z méně vzrůstných kultivarů, ať už převislých nebo sloupovitých, jež nezaberou příliš místa. A nezapomeňme na léčivé účinky plodů i listů této dřeviny využívané už po 5 tisíciletí v čínské medicíně. Cykasy, které rovněž pamatují jurské období druhohor, sice nikde v Mostě ani v okolí nepotkáme, ale to proto, že jsou doma v tropickém a subtropickém pásmu a ve zdejším klimatu růst nemohou. Jistě se s nimi ale každý z nás setkal v podobě pokojové rostliny, ať už doma nebo v zimní či botanické zahradě, případně jen za výlohou květinářství. Pamětníkem křídového období druhohor je sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum). Byť se přímo neřadí k živoucím fosiliím, přesto se jedná o vzácný druh, dožívající se dvou až tří tisíc let věku a dorůstající výšky až 80 metrů. Mostečtí domorodci možná vědí o nezdařeném pokusu přesadit sekvojovec obrovský z arboreta zámeckého parku Jezeří do mostecké čtvrti Zahražany. Přesazení se sice po usilovné práci zdařilo, ale strom postupně usychal a nakonec musel být pokácen. Málokdo ale ví, že se z arboreta podařilo zachránit ještě další dva exempláře. Jeden z nich zdobí areál 10. ZŠ, druhý je součástí Albrechtické ulice. Nejnovějším objevem z rostlinné říše pamatujícím stáda dinosaurů je wollemie nádherná (Wollemia nobilis). Byla objevena teprve v roce 1994 v kaňonu australského národního parku. Tento jehličnan si vedle svého kmenu vytváří ještě další - mladší kmen, jež v případě potřeby přebírá funkci svého staršího brášky. Ne, nechci vám dávat naději, že jej potkáte při procházce Mostem. Ve volné australské přírodě se našlo méně než 100 kusů těchto relikvií. Přesto je šance wollemii získat. Program na záchranu wollemií a dalších ohrožených druhů zahrnuje i možnost koupě této rostliny. Důvodem je snaha uspokojit milovníky rostlin i zvědavce a odradit je od návštěvy rostliny v jejím vlastním prostředí, což by mohlo ohrozit její ekosystém. V roce 2006 se započalo s prodejem wollemií i v České republice. Prostředky získané prodejem rostliny budou využity k záchraně wollemie a dalších ohrožených druhů. Více se o zajímavém jehličnanu dozvíte na internetových stránkách http://www.wollemipine.cz. Zahradníci Technických služeb města Mostu v letošním roce vysadili dva nové exempláře (jinan a metasekvoji) do centrálního parku mezi Priorem a sportovní halou. A tak můžeme bez námahy sledovat růst těchto zajímavých druhů den po dni a rok po roce, pokud se ovšem tyto dřeviny nestanou terčem vandalů či oběťmi nějaké jiné pohromy. Při svých procházkách Mostem se dobře dívejte, možná, že naleznete ještě jiné, doposud skryté zajímavosti. A ten, kdo nemá dost sil, času, prostředků a možností, aby přírodě (nejen té mostecké) pomáhal a dobře činil, nechť alespoň neškodí, neničí a neubírá. http://www.ecmost.cz