e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Voda a civilizace přijela do Kadaně

publikováno: 17.9.2021, kategorie: Výstavy, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Úspěšná venkovní česká výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů na téma významu vody pro civilizaci otevře v Kadani aktuální téma i se soutěží pro děti. Jejím kurátorem je známý českých egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. V noci nasvícená expozice na Mírovém náměstí je zdarma k vidění do 6. října.

Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve společnosti v souvislosti s pandemií stále aktuální. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V září zamíří do někdejšího královského města Kadaň. Návštěvníkům Mírového náměstí ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů Kadaně a okolí.

Voda a civilizace nabídne na sedmadvaceti panelech různé pohledy na životodárnou tekutinu. Kurátor a spoluautor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech. „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

"V Kadani vnímáme vývoj ovlivňující naše životní prostředí komplexně a šetrné hospodaření s vodou tvoří jeden z pilířů našeho přístupu k městskému prostředí. Ať už je to hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině nebo rozšiřování zelených ploch, kde necháváme přírodě co nejvíc prostoru s minimem zásahů člověka a techniky, vždy nám jde o soulad potřeb občanů s udržitelností přírodního cyklu v jejich bezprostředním okolí. Často se inspirujeme příklady dobré praxe jak u měst v naší republice, tak v zahraničí, a proto chceme i našim občanům prostřednictvím této výstavy zprostředkovat pohled na vodu jako na životodárný živel ze všech koutů světa,“ říká PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň.

Kadaň spojila výstavu s kreativní soutěží pro děti základních a středních škol. Žáci i studenti mohou doručit svá fotografická či výtvarná díla na téma voda ve třech kategoriích do Galerie Josefa Lieslera do 27. září. Nejlepší díla radnice odmění a vystaví. Podrobnosti soutěže najdou zájemci na stránkách města Kadaně.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká MgA. Olga Menzelová, Dis., producentka výstavy.

Foto: Obnovované koryto Kadaňského potoka v Rooseveltových sadech, autor P. Beran.