e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Teplárna chystá na léto několik krátkých odstávek

publikováno: 17.5.2018, kategorie: Zajímavosti, autor: Kateřina Táborská

Sdílet: facebook twitter google+

Poprvé po třech letech připravuje během letního období společnost Severočeská teplárenská celoplošnou odstávku teplé vody opět pro obě města – Most i Litvínov. Odstávka, která ani v jednom městě nepřesáhne 4 dny, proběhne v rozdílných termínech mezi červnem a srpnem.

"Některé technologie je možné opravovat jen tehdy, kdy jsou rozvody vypuštěné a odstavené. To je případ i letošního roku," vysvětlil technický ředitel United Energy, teplárny v Komořanech, Petr Mareš. V Mostě je hlavním důvodem letošní odstávky přeložka hlavního tepelného napaječe do města v oblasti Slatinické výsypky, kde stávající potrubí překáží rozšíření uhelného dolu. Odstávka v Mostě proto bude ve dvou termínech - nejprve od 5. do 8. června, kdy dojde k přepojení na provizovní potrubí, a poté od 20. do 24. srpna, kdy se zapojí do provozu nový napaječ.

"V rámci Mostu proběhnou i lokální odstávky. Ty se však dotknou především nebytových prostor v průmyslové oblasti Velebudice. Bez teplé vody během léta bude jen velmi malý počet domácností v lokalitách Pod nemocnicí (13. 6. – 29. 6.) a Pod Šibeníkem (10. 7. – 15. 7.), kde budou probíhat rekonstrukce přípojek pro konkrétní bloky," informovala mluvčí United Energy Miloslava Kučerová.

Také Litvínov bude mít celoplošnou odstávku, a to dvakrát po třech dnech. "Budeme pokračovat v generální opravě další části tepelného napaječe pro celé město, a to v oblasti textilky Schoeller," informoval Petr Mareš. Odstávka bude probíhat v termínech 9. 7. až 11. 7. a 6. 8. až 8. 8. 2018.

„Naším cílem je minimalizace snížení komfortu obyvatel na co nejkratší dobu, proto jsme stejně jako vloni, zvolili - bez ohledu na navýšení vlastních nákladů, přepojení na provizorní potrubí po dobu opravy napaječe. Délka odstávky je tedy nejnižší možnou dobou nutnou k přepojení na provizorní potrubí a z něj posléze na potrubí nové,“ řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenská, která je dodavatelem tepla do obou měst. Firma předpokládá, že letos opraví asi 7 kilometrů ze 150, které provozuje v obou městech. Investice do horkovodů bude činit asi 98 milionů korun. Dalších 200 milionů vloží United Energy do oprav a investic komořanského zdroje, ten však letos odstaven z provozu nebude. Společnost také informovala, že připravuje rozsáhlou investici na čištění spalin, která má významně snížit množství vypouštěného oxidu siřičitého.

Konkrétní odběrná místa, kterých se letos přerušení dodávek tepla týká a přesné termíny odstavení tepla, najdou odběratelé v polovině května na webových stránkách společnosti Severočeská teplárenská. „Obyvatele budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.setep.cz a www.ue.cz i za pomoci obou radnic. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači a internetu, připravujeme informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavovaných objektů k vylepení do vchodů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969,“ sdělila k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.