e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Moderní pojetí porcelánových figurek v dubském Domě porcelánu

publikováno: 17.4.2016, kategorie: Výstavy, autor: Jana Zajoncová a Martina Vlková

Sdílet: facebook twitter google+

Městské informační centrum v Dubí ve na výstavu porcelánové tvorby Evy Pelechové. Od poloviny dubna budete moci v dubském Domě porcelánu s modrou krví zhlédnout další výstavu jedné z výrazných představitelek současného českého designu. Vernisáž v úterý 19. dubna stylově doplní drezúra miniaturních koníků.

Eva Pelechová (*1984) pochází z Třebíče, nejprve absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté pokračovala na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru keramiky a porcelánu. Má za sebou účast na více než třiceti výstavách doma i v zahraničí a její práce má zastoupení v českých, německých, polských a maďarských veřejných sbírkách. 

Tvorba Evy Pelechové na sebe upozorní zvláštní atmosférou, která je pro ni charakteristická. Ať už mluvíme o jejím užitém designu nebo volné tvorbě, můžeme si být jisti, že se obojí opírá o silné intelektuální zázemí, kdy se i zdánlivě banální a obyčejné věci denní potřeby stávají nositeli hlubších, povětšinou emočně zabarvených významů. S její užitou tvorbou se v současnosti setkáváme na aktuálních přehlídkách české designové tvorby, kde Eva Pelechová vystupuje v autorské dvojici se svým kolegou Gabrielem Vachem. Společně jsou podepsáni pod značkou Hidden Factory, která mimo jiné dlouhodobě spolupracuje s porcelánkou v Dubí. Jejich porcelán neotřelým způsobem reaguje na vžité stereotypy tradiční produkce českých porcelánek, které významově posouvají do konceptuální roviny a dávají jim možnost obživnout v nových souvislostech. Prostřednictvím parafrází i radikálních zásahů do původní integrity známých figur a dekorů navazují jejich práce dialog mezi tradičními a současnými výrazovými prvky.

O krok dál pak tuto myšlenku Eva Pelechová posouvá ve své volné tvorbě, kterou představí výstava nazvaná Krotitelé v Domě porcelánu s modrou krví. Série jako Nehodící se škrtněte, Guru, ...bezpodmínečně nebo Tohleto se nemělo stát vychází z poetiky figurálních námětů 20. a 30. let minulého století a pracuje s melancholií tehdy oblíbených témat žebráků a postaviček či esteticky přejemnělých zvířecích motivů. Ve své době byly příznačné pro svůj silný emotivní náboj, avšak dnešnímu divákovi tato přejemnělost často vyznívá cize a naopak odtažitě a jejich charakteristický účinek tak ve zpětném vyznění ztrácí na své síle. Karikováním, deformací a prostřednictvím asociací Eva Pelechová opětovně uvádí tyto motivy do života dnešního člověka. Pokládá jimi přitom otázky současnému divákovi blízké a často i nepříjemné. K jejich formulaci využívá onu estetiku něžných porcelánových figur, avšak činí tak pomocí odlišné a velice aktuální výrazové linie. Líbeznost a lehkost figur zde prvoplánově hraje roli emoční distance od skutečných témat současnosti, která v konečném výrazu ale o to víc zasáhnou svou přímočarostí. 

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Krotitelé, které se uskuteční v úterý 19. dubna od 17:30 hodin. I tentokrát se program vernisáže tematicky pojí s výstavou. Hana Petráčková a Veronika Vonková ze Smiling Horse Ranch a stájí Royal Liberty předvedou před Domem porcelánu s modrou krví své krotitelské dovednosti s tzv. Minihorses, tedy miniaturními koníky. Výstava potrvá až do 3. června tohoto roku.