e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Historické osmičky: Rok 1918 na Mostecku

publikováno: 15.10.2018, kategorie: Výstavy, autor: Eva Hladká

Sdílet: facebook twitter google+

Co se dělo v závěru roku 1918 na Mostecku? Jak zde vedle sebe žili Češi a Němci? Co byla provincie Deutschböhmen? Odpovědi na tyto otázky nabídne od října nová výstava Oblastního muzea v Mostě. Otevře se ve čtvrtek 18. října a je poslední ze série velkých regionálních výstav k výročí 100 let Československa.

Úvod výstavy je věnován soužití Čechů a Němců na Mostecku od poloviny 19. století. Zaměřuje se na velký průmyslový vzestup regionu, spojený s příchodem velké, česky mluvící jazykové menšiny. Seznamuje návštěvníky se spolkovým a politickým životem česky i německy mluvícího obyvatelstva Mostecka. 

Další část výstavy se zaměřuje na Mostecko v průběhu první světové války, především na ekonomickou a sociální situaci civilního obyvatelstva, komplikovanou i militarizací místního průmyslu a těžby hnědého uhlí. Výstava ukazuje nejen strasti místního obyvatelstva, ale i válečných uprchlíků, zde umístěných válečných zajatců a válečných invalidů. 

Následující část výstavy je zaměřena na konec první světové války a zhroucení Rakousko-Uherské monarchie, vznik nových národnostních a politických celků v reflexi Versailleské, Saint-germainské a Trianonské smlouvy a práva na sebeurčení národů podle prezidenta W. Wilsona. Ukáže rozpory mezi státoprávními touhami českého a slovenského obyvatelstva v kontrastu s německou, polskou a maďarskou jazykovou menšinou.

Hlavní část výstavy je věnována vzniku ČSR v kontrastu s politickou reprezentací českých Němců, vrcholícím v severních a severozápadních Čechách vznikem provincie Deutschböhmen (Německé Čechy), jako autonomní součásti nově vzniklé republiky Deutschösterreich (republika Německé Rakousko). Ukáže složitá jednání mezi českou na jedné, a rakouskou a českoněmeckou politickou reprezentací na druhé straně, o vymezení hranic nově vzniklého Československa. Ústředním bodem této části výstavy budou dramatické okamžiky od poloviny listopadu 1918 do začátku ledna 1919 na Mostecku.

Závěr výstavy je věnován následujícím událostem v březnu 1919 v severozápadních Čechách a zaměří se i na další soužití českého a německého obyvatelstva na Mostecku až do roku 1938. Součástí výstavy je i samostatná autorská výstava Ing. Miroslava Jančara Legionáři Mostecka.

Výstava je součástí projektu, který propojuje rok 1918 na Mostecku, Chomutovsku a Lounsku. V Oblastním muzeu v Chomutově je již otevřena výstava Velká válka a naše legie a výstava v Lounech se pak věnuje legionářům z Lounska. Další výstava, která představuje Teplice za první republiky, se otevře ve stejný den jako mostecká v teplickém zámku, podrobnosti připravujeme.

Výstava v Mostě bude zahájena ve čtvrtek 18. října v 17,00 hodin a potrvá do 31. března příštího roku.

Kde všude si připomenout rok 1918 a další osmičková výročí? Zjistíte v našem Speciálu Historické osmičky.

 

Foto: Wikimedia Commons: Bundesarchiv, Bild 102-13623 / CC-BY-SA 3.0