e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Interaktivní program pro mládež doplní Uhelné safari

publikováno: 15.5.2012, kategorie: Vzdělávání, autor: Gabriela Sáričková Benešová

Sdílet: facebook twitter google+

Těžební společnosti skupiny Czech Coal a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě představily nový výukový interaktivní program Těžba uhlí a rekultivace pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních dvou ročníků středních škol. Program vznikl za finanční podpory Litvínovské uhelné a.s. a Vršanské uhelné a.s. Semináře v rozsahu dvou vyučovacích hodin vhodně doplňují exkurzi do lomů skupiny Czech Coal v rámci projektu Uhelné safari.

Zpracovatelem projektu výukového semináře je VÚHU - Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM), které bude zároveň výukový program nabízet a zajišťovat. Výukový program byl sestaven v úzké spolupráci a za odborné konzultace výrobních pracovníků obou těžebních společností.

Žáci a studenti se interaktivní formou seznámí s využíváním hornin dříve a nyní. Program jim představí počátky dobývání nerostů i současné technologie těžby hnědého uhlí především povrchovým způsobem. Stranou nezůstane ani rekultivační činnost jako neoddělitelná část báňské činnosti. Seminář se zaměřuje na její počátky, současné postupy i druhy rekultivací.

Skupina Czech Coal touto novinkou obohacuje projekt Uhelné safari, tedy exkurze do lomů za plného provozu, který je určen široké veřejnosti a jehož se za necelé tři roky zúčastnilo už téměř 6 000 návštěvníků.