e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Byl král Přemysl Otakar II. někdy v Žatci?

publikováno: 14.8.2015, kategorie: Výstavy, autor: Milada Krausová

Sdílet: facebook twitter google+

V letošním roce slaví Žatec 750. výročí udělení privilegií městu králem Přemyslem Otakarem II. (1265). Text privilegií si můžete od 12. září prohlédnout v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci na výstavě „Král a jeho město“. Dozvíte se i odpověď na otázku, zda král někdy město navštívil.

Podle Přemyslových privilegií směli být Žatečané souzeni již jen vlastním soudem, tedy královským rychtářem. V době konání výročního trhu měl rychtář rozšířenou pravomoc až do vzdálenosti jedné míle od města. Privilegia všestranně podporovala další rozvoj Žatce. Poddaní z okolí se nyní mohli volně přistěhovat do města, pokud ovšem předtím zaplatili svému pánovi za sebe náhradu. Stavební materiál i otop směli místní získávat v královských lesích, kam jim byl povolen volný přístup. Zakázáno bylo zakládat krčmy do vzdálenosti jedné míle od města, aby nekonkurovaly těm místním. 

Text privilegií známe dnes již jen díky jejich doslovnému opisu v Pamětní knize, který pořídil koncem 14. století žatecký městský písař a notář Jan ze Žatce. Tuto vzácnou pamětní knihu můžete od 12. září 2015 uvidět v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci na výstavě „Král a jeho město“. Vystavena bude spolu s dalšími historickými dokumenty, které zapůjčil Státní okresním archiv v Lounech. Vernisáž proběhne 12. 9. v 17,00 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Výstava končí 8. listopadu.

V souvislosti s připomínkou žateckých privilegií se samozřejmě nabízí otázka, zda král Železný a Zlatý někdy město Žatec navštívil osobně. Podle dochovaných zpráv můžeme na tuto otázku odpovědět kladně. Doložena je minimálně jedna návštěva krále Přemysla Otakara II. na žateckém hradě, byť ne v roce 1265, ale o několik let dříve. 

Již 1. února 1261 nechal král Přemysl Otakar II. sepsat jednu ze svých listin přímo na žateckém hradě.  Místo sepsání listiny je označeno jako „Sates“, jde tedy o latinskou podobu českého názvu Žatce. Přemyslův pobyt na žateckém hradě roku 1261 zmiňuje na základě tohoto dokumentu také městský historik Adolf Seifert v německy psaných dějinách města (z r. 1894).

Listina z roku 1261 sepsaná v Žatci měla velký význam pro nedaleký Chomutov. Již roku 1252 daroval Bedřich z Chomutova, syn Načeratův své městečko Chomutov a okolní statky řádu německých rytířů. Přemysl Otakar II. toto darování Chomutova a přilehlých vesnic potvrdil právě zmíněnou listinou z února 1261 vydanou v Žatci, tedy až za devět let. Listinou z roku 1261 povoluje král řádu německých rytířů soud v Miletíně a v Chomutově.

Součástí udělení práva vlastního soudnictví bylo i hrdelní právo. Chomutovské popraviště bývalo v místě zvaném dnes v Zátiší (ulice Na Spravedlnosti). Popravovalo se zde až do doby vlády Josefa II. Kata si však Chomutov „půjčoval“ – vlastního neměl. Chomutov je v listině z roku 1261 označen jako „villa forensis“ – tj. tržní místo.  Městem byl Chomutov na rozdíl od Žatce nazýván až za vlády Jana Lucemburského.

Na fotografii muzea pečeť Přemysla Otakara II.