reklama RESTART začíná! na www.e-region.cz
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

V Kaštance byly ošetřeny památné stromy

publikováno: 14.4.2014, kategorie: Turistika, autor: Martina Pelcová

Sdílet: facebook twitter google+

V lednu a únoru roku letošního odborníci ošetřili památné strovky v aleji Kaštanka v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. Co nejcitlivější zásah měl oživit chráněné staleté stromy v sadu kaštanovníků jedlých, kde se vyskytuje řada vzácných volně žijících živočichů a hmyzu. Sad navazuje na evropsky významnou lokalitou zařazenou do soustavy NATURA 2000.

„Vzhledem ke stanovišti a typu stromů byly jednotlivé řezy navrženy tak, aby odpovídaly přírodě blízkému typu ošetření a napomohli k udržení vzácné populace páchníka, který se na starých stromech vyskytuje. To znamená, že nebylo nutné odstraňovat velké suché větve, které nehrozily pádem a to ani v případě zdravotních řezů. Stačilo, aby takové větve byly pouze částečně redukovány,“ uvedla ředitelka zooparku Bc. Iveta Rabasová. 

„K tomuto druhu ošetření bylo nutné přistupovat značně individuálně. Menší suché větve byly uříznuty v místě větvení, nebo zataženy na konci a jen odlomeny. Zvolený postup měl simulovat přirozený rozpad korun stromů a řezem byl podpořen růst ve spodních částech koruny. Z důvodu výskytu chráněného páchníka hnědého a z důvodu šetrného zásahu do ošetřovaných památných stromů byla použita pouze stromolezecká technika,“ dodala ředitelka. 

Foto: Pavel Krásenský