reklama Tipy na víkend
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Do Záchranného kruhu se zapojují školy v Ústeckém kraji

publikováno: 14.3.2011, kategorie: Vzdělávání, autor: Oldřich Urban

Sdílet: facebook twitter google+

Systematická informovanost, vzdělávání, prevence a příprava jsou základním předpokladem pro kvalitní ochranu obyvatelstva. Krajský úřad Ústeckého kraje a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje svými společnými aktivitami zvyšují připravenost žáků a pedagogů v regionu na mimořádné události. Tím přispívají k eliminaci rizikového chování a jeho dopadů, zvyšují schopnost adekvátní reakce žáků na mimořádnou událost, tedy schopnost sebeochrany a vzájemné pomoci.

Konkrétní aktivitou je díky členství Ústeckého kraje v Asociaci Záchranný kruh projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Prostřednictvím krajského úřadu byla nastavena účinná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje, která pravidelně spolupracuje se školními metodiky prevence jednotlivých základních a středních škol v kraji. Koncem roku 2010 nakoupil úřad 333 kompletních sad CD s výukovými programy, které jsou v současné době prostřednictvím metodiků prevence distribuovány do všech základních škol v Ústeckém kraji. Na podporu projektu zrealizuje HZS Ústeckého kraje za přispění krajského úřadu v tomto roce celkem 7 pohybově-vědomostních soutěží pro děti základních škol. Tyto akce se budou konat v jednotlivých okresních městech celého Ústeckého kraje a cílem je ověřit teoretické znalosti a také praktické dovednosti dětí v oblasti problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí.

V rámci projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ bylo vytvořeno 11 interaktivních výukových kurzů. Jedná se o 4 kurzy pro první stupeň (vhodné i pro předškoláky a žáky speciálních škol) – Osobní bezpečí, Běžná rizika, Požáry I a Mimořádné události I. Dále pro druhý stupeň 7 kurzů (vhodné také pro žáky osmiletých gymnázií a střední školy) – Mimořádné události II, Požáry II, Povodně, Atmosférické poruchy, Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy a laviny, Havárie, Terorizmus a jiné hrozby. Součástí těchto kurzů jsou i pracovní listy, testovací otázky a hry pro děti. Aby byly výukové materiály komplexní, vytvořila Asociace Záchranný kruh také metodickou pomůcku pro učitele, která jim pomáhá s kurzy pracovat. Hlavním cílem je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku.

Asociace Záchranný kruh vznikla v roce 2005 Z iniciativy HZS Karlovarského kraje. Je to subjekt sdružující na základě partnerských dohod záchranářské subjekty, orgány veřejné správy a ostatní partnery za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aktivit vedoucích ke zvýšení informovanosti, vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva v oblasti běžných rizik, mimořádných událostí a krizových situací. „Záchranný kruh“ napomáhá také k prohloubení podpory integrovaného záchranného systému, subjektů a veřejnosti při zvyšování prevence běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací. Za dobu své existence Asociace Záchranný kruh realizovala řadu dílčích projektů, z nich nejvýznamnější a nejdůležitější je projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“.

V roce 2010 se členem Asociace Záchranný kruh stal i HZS Ústeckého kraje, který s nabídkou spolupráce na tomto projektu oslovil další subjekty.