reklama Březenský drak 2020
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Nová lokalita orchidejí na Mostecku

publikováno: 13.4.2014, kategorie: Vzdělávání, autor: Vít Joza

Sdílet: facebook twitter google+

Vstavačovité rostliny, častěji známé jako orchideje, všeobecně vnímáme jako vzácné a mizející organismy naší přírody. Několik desítek druhů jich roste v různých oblastech České republiky, jiné jsou u nás již považovány za vyhynulé. V současnosti známe pouze několik lokalit výskytu dvou druhů orchidejí na Mostecku. Nález nové lokality každého vstavačovitého druhu je tedy obzvlášť potěšující.

V předjaří roku 2014 se podařilo autorovi článku Ing. Jozovi, zaměstnanci Ekologického centra Most pro Krušnohoří, objevit v okolí Želenic dosud neznámou lokalitu okrotice bílé (Cephalantera alba). Vloni zde rostlo na jednom místě asi 14 rostlin. Tento bělokvětý druh je aktuálně znám z květnatých lesů a křovin na 3 lokalitách v mostecké části Českého středohoří. V České republice jde o druh chráněný zákonem v kategorii ohrožených druhů (tj. v nejnižší kategorii), v aktuálním Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky je zařazen mezi druhy, jimž je třeba věnovat pozornost (tedy v nejnižší kategorii ze čtyř). Protože se okrotice bílá v poslední době v Čechách pomalu šíří i do oblastí, z nichž dříve vymizela, můžeme očekávat, že nejde o poslední takový nález na Mostecku. Důvody tohoto šíření nejsou známy, snad souvisí s možným šířením půdní houby, s níž žije rostlina v symbióze. Jisté je jen že se v severozápadních Čechách okrotice bílá v posledních letech stále častěji objevuje v lipových a habrových mlazinách, které jinak ochranářsky atraktivní nejsou, a jejích lokalit mírně přibývá.

Další vstavačovitý druh zvaný bradáček vejčitý (Listera ovata) roste na okrese Most jen na jediné lokalitě v mokřadním lese nedaleko Litvínova. Kvete nenápadně malými žlutozelenými květy, takže není příliš vzhledově atraktivní. Jeho loňský nález je ale zvláště cenný, neboť bradáček roste v Podkrušnohoří velmi vzácně.

Výskyty ostatních dříve udávaných vstavačovitých druhů na okrese Most se v posledních letech botaniky působícími v severozápadních Čechách bohužel nepodařilo potvrdit. Oba uvedené nálezy však naznačují, že orchidejím na Mostecku svítá na lepší časy.

Pokud na svých toulkách přírodou objevíte nějakou vstavačovitou rostlinu, budeme rádi, když nám dáte o svém nálezu vědět, mimo telefonu (bezplatná Zelená linka 800 195 342), webu (www.ecmost.cz) či elektronické pošty (ecmost@vuhu.cz) je možné osobně do ECM přijít (tř. Budovatelů 2830/3, Most, budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., 1. patro) a to v pracovních dnech od 8,00 – 18,00 hodin.

 

Foto: Jolana Dvořáková