reklama RESTART začíná! na www.e-region.cz
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Mostecké dny cestovního ruchu

publikováno: 12.9.2006, kategorie: Zajímavosti, autor: František Dočekal

Sdílet: facebook twitter google+

Mostecké Repre bude ve dnech 11. a 12. října hostit konferenci o cestovním ruchu. Mostecké dny cestovního ruchu nabídnou také výstavu prezentující zajímavá místa regionu. Součástí programu bude i soutěž, ochutnávky, trh a řada doprovodných akcí. Konferenci pořádá město Most. Dvoudenní akce je zaměřena na komplexní propagaci Mostecka jako turistického cíle. Reaguje na aktuální potřebu přesunout část příjmů a zaměstnanosti regionu z tradičních oborů těžkého průmyslu do oblasti cestovního ruchu, což v první řadě znamená změnit globální a vysoce negativní vnímání Mostecka jako turisticky nezajímavého cíle. Dosavadní nedostatečná propagace zajímavých historických a technických památek, sportovišť špičkové úrovně a přírody Krušných hor i Českého středohoří, zapříčinila nízkou atraktivitu Mostecka a malý zájem o něj ze strany tuzemských i zahraničních turistů, včetně cestovních kanceláří a agentur. Cílem akce je představení regionu v rámci výstavy, která bude probíhat souběžně s konferencí, včetně dlouhodobé propagace Mostecka v tuzemsku i zahraničí prostřednictvím klasických cestovních kanceláří i touroperátorů, specializovaných na krátkodobé letní i zimní pobyty a kongresovou turistiku. Dalšími možnostmi je spolupráce s vládními a krajskými organizacemi, agenturou CzechTourism a vlastní zdokonalená propagace města Mostu a celého regionu na veletrzích cestovního ruchu. Na zasedání odborné konference budou přizváni i zástupci Okresní hospodářské komory Most, Hospodářské a sociální rady Mostecka, Euroregionu Krušnohoří, partnerského města Marienberg a odborníků z oboru cestovního ruchu. Jedním z témat konference bude tvorba „hotového produktu“ v podobě komplexní nabídky služeb cestovního ruchu na Mostecku, přímo určená specifickým cílovým skupinám, rodičům s dětmi, seniorům i sportovním kolektivům, a inzerování tohoto produktu u nás i v zahraničí. Dalším důležitým úkolem je provedení analýzy současného stavu cestovního ruchu na Mostecku, analýzy zákazníků – cílových skupin -a analýzy poptávky po produktech a službách, které turisté vyhledávají a požadují. Jedním z předpokládaných výstupů konference je i vypracování přehledu odpovídajících služeb, jejich zajištění vybraným koordinátorem se sídlem v Mostě a zvýšené využívání možností marketingu a propagace v oblasti cestovního ruchu. Službami není myšleno jen ubytování a stravování, nýbrž i možnost návštěvy konkrétních atraktivit v dané lokalitě, sportovních zařízení i mimo otevírací dobu, návštěvy vinic, prohlídky technických památek, zabezpečení průvodcovských, překladatelských služeb a dopravy. Důležitou součástí Mosteckých dnů cestovního ruchu bude regionální mediální kampaň zaměřená na konání konference, cíleně podpořená propagačními materiály. Mezi ně patří vizitkář turisticky zajímavých subjektů Mostecka, nová mapa a kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí, pravidelně pořádaných v Mostě.